09 آذر 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

«کرونا» و یادآوری لزوم تقویت بانکداری غیرحضوری

01147«ویروس کرونا» همه جهانیان را در بهت فرو برد. پدیده ای که همه اجزای زندگی روزمره انسان ها را تحت تاثیر قرار داد و حتی نفس کشیدن را تنها با ماسک و تجهیزات خاص امکان پذیر نمود.

از تاریك‌خانه تا شفافیت شستا

0805ورود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بورس علاوه بر تمام مزیت‌هایی که برای اقتصاد کشور دارد، پلی است به سوی شفافیت و‌اتاق شیشه‌ایی.

رویکرد ایمیدرو برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در سال جهش تولید

0662امسال با تدبیر مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» نامگذاری شده است، این مهم در ادامه نامگذاری سال های پیش، برنامه ای بلند مدت و هدفدار بوده که حرکت در درون آن می تواند کشور را به نقطه مطلوب خود نزدیک کند.

رویکرد ایمیدرو برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در سال جهش تولید

0662امسال با تدبیر مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» نامگذاری شده است، این مهم در ادامه نامگذاری سال های پیش، برنامه ای بلند مدت و هدفدار بوده که حرکت در درون آن می تواند کشور را به نقطه مطلوب خود نزدیک کند.

اقتصاد در ایران- سال ۹۹

0628سال غریبی در راه است.

درس‌های کرونا برای جهش تولید

0589سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در یادداشتی به بررسی شرایط دستیابی به جهش تولید در شرایط شیوع کرونا پرداخته است.