05 آذر 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه سلامت منصوب شد

49مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در حکمی سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت را منصوب کرد.

پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث به ساعت خاصی از شبانه روز محدود نیست

004031پرداخت خسارت در دوره اعتبار بیمه شخص ثالث (اعم از خسارت های مالی و بدنی)، بیمه حوادث راننده و همچنین بیمه های بدنه اتومبیل؛ محدود به ساعت خاصی از شبانه روز نیست.

بیمه سلامت باید بخش مدیریت منابع و کنترل هزینه‌ها را دراولویت قراردهد

36کارشناس دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه بیمه سلامت باید بخش مدیریت منابع و کنترل هزینه ها را دراولویت قرار دهد، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در حدی که درتوانش باشد و منابع عمومی دولت اجازه دهد، اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران را به عنوان اعتبارات اجتناب ناپذیر در نظر خواهد گرفت.

معارفه رییس شعبه اردبیل و جلسه ارزیابی عملکرد شعبه

31مراسم تودیع و معارفه رییس شعبه اردبیل با حضور مدیر امور شعب بیمه آرمان در آن شعبه برگزار شد و عبدالرضا عبادی به عنوان رییس شعبه اردبیل آغاز به کار کرد.

عملکرد بیمه سلامت در توزیع مناسب دفاتر پیشخوان

25عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توزیع مناسب دفاترپیشخوان، از جمله تمرکز زدایی درانعقاد قرارداد، باعث شد مراجعان دراسرع وقت و به نحومطلوب خدمات را دریافت کنند.

تأمین مالی و تخصیص اعتبارمناسب بیمه سلامت اولویت مجلس است

24عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اختصاص اعتبار دستگاهی مانند بیمه سلامت که قشر زیادی از روستائیان را پوشش بیمه ای می دهد، برای نمایندگان مجلس در اولویت قرار دارد.

صفحه1 از231