05 مهر 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

انتصابات جدید در بیمه میهن

003012مدیرعامل شرکت بیمه میهن با صدور احکامی، مشاور عالی مدیرعامل و مدیران واحد مدیریت ریسک و شعب مشهد و بجنورد را منصوب کرد.

تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان بعنوان مهم ترین سند سالانه بیمه سلامت

003006مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان مهمترین سند سالانه سازمان بیمه سلامت می باشد در این خصوص توضیحاتی ارایه داد.

امضای تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان و عشایر در سال 99

003005تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر در سال 99 با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت امضا شد.

ارتقای حوزه بهداشت نیازمند نگاه بلند مدت است

003004معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افرادی می‌توانند حوزه بهداشت را ارتقا بدهند که نگاه بلند مدت داشته و برنامه پایداری داشته باشند و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از اقداماتی است که امیدواریم با کمک سازمان بیمه سلامت به ثمر بنشیند.

باید بیشترین توجه را به کادر بهداشتی و درمانی روستاها داشته باشیم

003003مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از وظایف و نکات مهم محسوب می‌شود که به آن اعتقاد داریم و باید اجرایی شود و از طرفی باید بیشترین توجه را به کادر بهداشتی و درمانی در روستاها داشته باشیم.

سقف خرید سهام توسط صنعت بیمه بلندتر شد

در نشست شورای عالی بیمه مقرر شد با تغییراتی در آیین نامه شماره ۹۷ سقف خرید سهام توسط صنعت بیمه افزایش یابد.

صفحه1 از202