11 اسفند 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

لزوم ایجاد وحدت رویه دراجرای نسخه نویسی الکترونیکی

0660رییس دانشگاه علوم پزشکی قم، نسبت به ایجاد درگاه مشترک دراجرای نسخه نویسی الکترونیکی تاکید کرد.

عضو هیئت مدیره بیمه دانا تشریح کرد: نقش و جایگاه بیمه در رفع فقر و محرومیت

0658عضو هیئت مدیره بیمه دانا با تاکید بر نقش و جایگاه بیمه در فقرزدایی، افزایش نظم و انسجام اجتماعی را از تاثیرات این نهاد در دستیابی به توسعه اقتصادی عنوان کرد.

تثبیت جایگاه بیمه دانا در رتبه نخست انتشار اخبار تولیدی صنعت بیمه

0657شرکت سهامی بیمه دانا بار دیگر رتبه نخست انتشار اخبار تولیدی صنعت بیمه را در شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران «شادا» به دست آورد.

حافظی: نسخه الکترونیک احترام به پزشک است

0656رحمت‌الله حافظی با وجود سابقه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به عنوان دو سازمان عمده بیمه‌گر کشور اما به عنوان یک پزشک متخصص تاکنون با هیچ یک از بیمه‌ها همکاری نکرده است.

حافظی: نسخه الکترونیک احترام به پزشک است

0656رحمت‌الله حافظی با وجود سابقه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به عنوان دو سازمان عمده بیمه‌گر کشور اما به عنوان یک پزشک متخصص تاکنون با هیچ یک از بیمه‌ها همکاری نکرده است.

برگزاری جلسه دوره ای مدیر بیمه های خودرو برای شعب سمنان، شهرکرد، بجنورد و شاهرود

0655در ادامه سلسله جلسات توجیهی اصلاح دستورالعملها، نرخ ها و فرآیندها با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی و نیز ارایه خدمات بهینه برای شعب، دیدار آنلاین نیما لطفی مدیر بیمه های خودرو با روسا و کارشناسان صدور و خسارت خودروی شعب سمنان، شهرکرد، بجنورد و شاهرود برگزار شد.

صفحه1 از297