22 تیر 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

رییس مجلس شورای اسلامی: چرخش چرخ تولید با بازار سرمایه

001291ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.

روحانی تاکید کرد: توسعه‌بخشی اقتصاد در گرو مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه‌های اولیه است

001177رئیس جمهور مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد دانست و به دو نکته در این خصوص تاکید ویژه کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بازارسرمایه به جایگاه واقعی خود رسیده است

001074علی ربیعی گفت: «سعی دولت و رئیس‌جمهور این است که شرکت‌های بیشتری در بورس عرضه شوند و اقتصاد ایران به‌صورت شفاف خود را برای همه مردم و همه جهانیان عرضه کند؛ به همین منظور، دستور تسهیل در پذیرش شرکت‌های جدید را دادند و شورای عالی بورس هم مصوبات خوبی در این زمینه تصویب کرده که اثرات آن در ماه‌های آینده به‌خوبی ظاهر خواهد شد.»

هفته آینده پنجمین بورس کشور راه‌اندازی می‌شود

001050مدیرعامل بورس تهران گفت: یکی از اهداف بورس جدید، سرمایه‌گذاری و پس انداز سالانه در بخش مسکن به صورت متری خواهد بود.

پیشنهاد چهار راهکار برای مقابله با تورم

000973رییس اتاق بازرگان تهران چهار راهکار را برای مقابله با تورم پیشنهاد داد و بر کوچک‌تر کردن دولت و کاهش هزینه‌ها تاکید کرد.

دکتر محمدی تشریح کرد؛ مزیت‌های اوراق گام نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی تولید

000968سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح مزیت‌های اوراق گام نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی تولید، گفت: اثر تورم‌زایی این اوراق نسبت به سایر ابزارها بسیار ناچیز است.