29 شهریور 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

پاسخ ابراهیم رئیسی به سوالات نمایندگان مخالف

رئیس جمهور در نوبت دوم اظهاراتش در صحن مجلس گفت: برنامه کوتاه مدت داریم که حدود ۶۵ صفحه است و برنامه آنی با محوریت مسایل پیش روی دولت مثل موضوع کرونا، بازار سرمایه، کسری بودجه و از این دست برنامه هاست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبر آنلاین ؛  در نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم، در دستور کار بود.

در ابتدای جلسه ابراهیم رئیسی پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان، پشت تریبون قرار گرفت تا به سوالات پاسخ دهد. او گفت: یکی از مشکلاتی که ما غیر معیشت و کسب و کار در کشور داریم که آسیب دیده است، مسئله مهم اعتماد است و این اعتماد باید بازگردد و بازسازی شود. برگشت این اعتماد در گرو عمل به وعده هاست. بنای من به عنوان یک خدمتگزار و دولت عمل به وعده هاست. شما هم در مجلس همراهی کنید تا دولت در تحقق این هدف محقق شود.

رئیس دولت سیزدهم گفت: این جلوه ای از صداقت است که به موجب آن اعتماد بازسازی می شود. من آنچه در انتخابات و پس از آن عرض کردم را عمل خواهم کرد، این امر را با ادعا نمی توان اثبات کرد و مردم شاهد هستند که مسئولان و وزرا به وعده های خود عمل خواهند کرد. من به آنچه عرض کردم اعتقاد دارم و برای عمل به وعده ها از خدا کمک می گیرم. اینکه فکر کنند وعده ها تنها در دوران انتخابات بیان شده است صحیح نیست، بلکه ما در محضر خدا هستیم و باید به آنچه گفتیم عمل کنیم. 

او ادامه داد: نکته دوم درباره برنامه دولت است، آنچه تقدیم مجلس کردم آنطور که عزیزان گفتند برنامه ای خلاصه است و همه آنچه در برنامه دولت بود در این چند صفحه بیان نشده بود. برنامه کوتاه مدت داریم که حدود ۶۵ صفحه است و برنامه آنی با محوریت مسایل پیش روی دولت مثل موضوع کرونا، بازار سرمایه، کسری بودجه و از این دست برنامه هاست. در محضر رهبری هم عرض کردم که این برنامه فوری و کوتاه مدت است. برنامه دولت سیزدهم با ۳۰ مسئله کشور که برخی از این مسایل فراوزارتخانه ای است تدوین شده و در آن مسئله و مشکل بیان و راهکار برون رفت از آن درج شده است. با این قید که مسئول اصلی و مسئولان همکار مشخص شدند و زمان بندی هم شده است.

رییس جمهور تاکید کرد: برنامه مفصل به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و سپس با اعمال مشورت ها و نظرات نخبگان و عزیزان برنامه نهایی عرضه می شود. مسئولیت هر یک از اعضای دولت به صورت عام و تیم اقتصادی به صورت خاص مسئله دیگر است. اگر ما گفتیم تیم اقتصادی و هماهنگی از فردی سلب مسئولیت نمی کند. تمامی افراد و حوزه های مرتبط با اقتصاد مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند اما این جمع نیازمند یک هماهنگی دارد تا همسو و همراه با هم پیش بروند. نسبت به سفره مردم تمامی دولت مسئولیت دارند. به دلیل انجام هماهنگی بین تیم اقتصادی که عزیزان نگویند دولت چند آهنگی شد، برای آنکه آهنگ واحدی باشد این تیم تشکیل شده است. 

رئیسی در بخش دیگر سخنان خود درباره بانک ها گفت: موضوع بانک ها و اصلاح نظام بانکی همواره مسئله دولت ها بوده و درست هم است. این مسئله بسیار مهمی است و نیازمند حل مشکلات آن هستیم. ما راهکارهایی را بررسی کرده ایم و وزیر محترم،  بانک مرکزی و تیم اقتصادی هم راهکارهایی دارد تا با اشتراک نظر بین دولت و مجلس این راهکارها به اقدام و عمل تبدیل و محقق شود. قطعا نظام بانکی کشور نیاز به اصلاح دارد. ما باید برای حل این موضوع گام های موثری برداریم، بانک مرکزی باید از جایگاه توصیه کننده به جایگاه نظارتی کامل و جدی تغییر پیدا کند و اقدام و عمل هم در آن نمود داشته باشد.

او افزود: درباره صندوق های بازنشستگی هم خوب می دانید که چه خبر است و اگر بودجه موردنظر نباشد یا کم شود چه خواهد شد؟ این هم از مسایل مهمی است که برنامه داشتن و اجرا و اقدام به آن ها را می طلبد و ما از صاحب نظران هم در این موضوع و همراهی مجلس بهره خواهیم برد. نسبت به شاخص  های اقتصادی بعضا تردید یا ابهام وجود دارد، شاخص  هایی که تا به امروز بوده نیازمند بازنگری است. این شاخص ها پس از اصلاح و راستی آزمایی می تواند مورد استناد مجلس، دولت، دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار خواهد گرفت. مسئله حضور بانوان و ظرفیتی که این قشر از جامعه دارد را دولت مورد توجه قرار خواهد داد و استفاده از ظرفیت بانوان که نقش آفرینی آن ها برای دولت می تواند کارساز باشد امری است که از آن غفلت نکردیم و نخواهیم کرد. حضور بانوان در وزرا و کابینه خلاصه نخواهد شد و در جای جای کشور از زنان و ظرفیت علمی و تخصصی شان به عنوان نقش آفرینان بهره خواهیم برد.

رییس دولت سیزدهم درباره حقوق اقوام مختلف ایران گفت: ما مسئولیت داریم تا از تمامی ظرفیت های کشور بهره ببریم، قوم ها و همچنین اهل سنت دارای ظرفیت قابل توجه و بالایی هستند و ما مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم که از این ظرفیت استفاده کرده ایم یا خیر؟ دولت برآمده از جمهور است و جمهور شامل تمامی اقوام کشور می شود و ما در برابر همه آن ها مسئولیم، چه آن ها که رای دادند و چه آن ها که رای ندادند. حتی ایرانیان خارج از کشور از حقوقی برخوردارند که نسبت به آن ها دولت مسئول است و ما باید به نیازها و حقوق آن ها نیز توجه کنیم. بهترین مکان برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور ایران است و ما حتما مقدمات آن را فراهم خواهیم کرد. وزارتخارجه و شورای عالی ایرانیان باید ساز و کاری تهیه کند تا بدانند که ارتباطشان با کشور برقرار است. استفاده از ظرفیت عظیم نیروهای جوان و کارآمد کشور اولویت دولت است و من این موضوع را به مسئولان نیز اعلام کرده ام.

او بیان کرد: نسبت به اعضای کابینه بیان کردم در سامانه ای که فعال کردیم بسیاری از اسامی بارها تکرار شد اما چون دو وزارتخانه در زمان کمی مسئولشان انتخاب شد، اما نسبت به همه وزارتخانه ها ما نظرات را دریافت کردیم و برخی از اسامی در مدیریت های مختلف بارها و به دفعات تکرار شد. آقایان درباره سابقه ایثارگری خود نمی خواهند ریا شود اما این سابقه را دارا هستند و برای دولت ما افتخاری است که در خدمت این دوستان هستیم. مانند دکتر عین اللهی از جمله چهره هایی بودند که بارها نامشان برای سمت های گوناگون مطرح شده بود، چرا که روحیه انقلابی و ارزشی ایشان و همچنین تخصص و کارآمدی که داشتند بسیار موردنظر پزشکان و جامعه پرستاری کشور بود که به من منتقل شد. 

رئیسی درباره برنامه دولت در واکنش به سخنان بحرینی گفت: برنامه ها هم کیفی است و هم به صورت کمی قابل اندازه گیری است. ما خواستاریم که این مطالبه گری از جانب مجلس و نخبگان وجود داشته باشد تا برنامه مورد بررسی قرار گیرد و به نتایج خوبی برسیم. 

او درباره اعلام اموال و دارایی اعضای دولت گفت: درباره اموال و دارایی اعضای دولت نیز مجلس قانونی را تصویب کرد اما به اجرا درنیامد، من در قوه قضاییه به سرعت گفتم آیین نامه آن طراحی شود اما ابهاماتی وجود داشت که من معتقدم نباید مانع اجرای قانون شود و در نهایت آیین نامه اجرایی شد و سامانه هم طراحی شد و دوستان اطلاعات خود را ثبت کردند. من میزان دارایی خود را نیز در برنامه های انتخاباتی نیز اعلام کردم. من برای اجرای این قانون به عنوان اولین نفر اموال و دارایی را اعلام کردم.

رئیسی درباره هوشمندسازی و شفاف سازی در دولت هم توضیح داد: مسئله هوشمندسازی در دستور کار است، همچنین به شفاف سازی به جز برخی موضوعات چون مسایل امنیتی که گاهی ممکن است امکان پذیر نباشد، من معتقدم که باید سایر حوزه ها به شکل کاملا شفاف در مقابل دیدگان مردم قرار بگیرد. شفافیت هم برای مردم، هم برای کارآفرینان و هم برای ناظران کار را تسهیل می کند.

او درباره توجه به منابع طبیعی هم اینطور نظر داد: شما اقدامات من را در قوه قضاییه درباره منابع طبیعی شاهد بودید که با همکاری عزیزان دلسوز و حزب اللهی وظیفه خود را انجام دادیم. حفظ محیط زیست از مسایل مهم کشور است و در محوریت کار وزارتخانه های مربوطه دولت سیزدهم قرار دارد. 

رییس دولت سیزدهم درباره تولید واکسن گفت: اولین اولویت ما سلامت مردم است، تولید واکسن داخلی اولویت ماست اما همزمان واکسن هم از خارج وارد می کنیم و باید در مدت کوتاهی واکسیناسیون عمومی را اجرایی کنیم. پیگیری های من، آقای مخبر، سازمان هلال احمر و وزارت بهداشت هم در حال انجام است و خوشبختانه توفیق حاصل شده و ما امید داریم تا رسیدن فصل سرما واکسیناسیون را به شکل کامل اجرایی کنیم.

رئیسی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: مناطق محروم در دولت ما امری غیرقابل غفلت است و در اولویت است و حتما برای آن برنامه خواهیم داشت. همچنین بحث بروکراسی و ساختارهای موازی در دولت که پیچیدگی و سنگینی ایجاد می کند. ما عدالت در پرداخت برایمان بسیار مهم است و اگر قشری حقوقشان اصلاح می شود، باید برای سایر اقشار هم این اتفاق رخ دهد.

رئیس جمهور گفت: مردم از ما و شما نمایندگان توقع دارند و باید به همه توجه کنیم. ما به مسئله کارکنان دولت و این سنگینی و موازی کاری توجه خواهیم کرد و به دنبال حل آن خواهیم بود. یکی از جلوه های عدالت، عدالت در پرداخت است و باید متناسب سازی صورت بگیرد تا حق کسی ضایع نشود. کشور برای اصلاح بسیاری از مسایل بهترین فرصت را دارد و همراهی دولت و مجلس می تواند با اقداماتی هم افزا، پیگیر و کارشناسی شده مشکلات را حل کرد و شاهد نتایج خوبی باشیم. ما نیز اعلام آمادگی می کنیم تا برنامه های کارشناسی شده و درست را برای اجرای عدالت انجام دهیم. اجرای عدالت محوری است که اساس تحمل در دولت را شکل دهد تا همگان از شرایط رضایت داشته باشند. رضایت عموم شهروندان برای ما مهم است چون بر گردن ما حق دارند و باید تکلیف خود را انجام دهیم.

او افزود: مسئله تمرکززدایی که بسیار مهم است نیازمند کارشناسی است، ما هم اعتقاد داریم که باید برخی از امور استاندار را به فرماندار یا بخشدار بسپاریم. ما باید فرصتی را فراهم کنیم تا کارهای ستادی بیشتر انجام شود. نکته دیگر این است که ما تعامل با تمام کشورهای دنیا به ویژه همسایگان را در سیاست خارجی خود مدنظر داریم، به ویژه مسئله دیپلماسی اقتصادی که می تواند زمینه را برای صادرات فراهم کند تا تولید افزایش پیدا کند و رونق تولید ایجاد شود. ما باید ظرفیت غیرفعال تولید در کشور که حدود ۴۰ درصد است را فعال کنیم، این موضوع خود اشتغال زیادی ایجاد می کند. ما بهترین هیئت های مستشاری را برای دولت مجلس می دانیم چرا که مشاوران امینی برای دولتمردان هستند و به آن توجه خواهیم کرد.

رئیسی درباره معرفی وزرای پیشنهادی هم توضیح داد: روشی که ما وزرا را انتخاب کردیم به این نحو نیست که مسئولیت او برعهده آن کارگروه یا جمعی است که در انتخاب فرد نقش داشتند، بلکه مسئولیت ها برعهده من است و من تنها روش برای آشنایی با سازوکار انجام شده بیان کردم. مردم عزیز امروز به دولت امید بستند تا مشکلات را حل کند، امیدواریم این امیدها روز به روز افزایش پیدا کند تا احساس مردم به دولتمردان اینگونه باشد که به هر انچه گفتیم عمل کردیم. برخی از اقدامات ممکن است زمانبر باشد اما برخی از اقدامات باید زودهنگام انجام شود تا آثار آن برای مردم مشخص باشد. ما باید بتوانیم اصلاحیه برنامه سال ۱۴۰۰ را به مجلس اعلام کنیم و سال ۱۴۰۱ بسیار مهم است چون کامل در دولت ما بسته شده است و ما در کنار مجلس باید آن را به نحوی ببندیم که در مسیر حل مشکلات کشور و توسعه آن عملکرد مثبتی داشته باشیم.

او همچنین گفت: سهام عدالت و بورس در دستور کار قرار دارد، به ویژه جاماندگان سهام عدالت که ما به کمک مجلس آن را دنبال خواهیم کرد. عزیزان کمی هم باید حوصله کنند تا وزرا با رای اعتماد مجلس مشغول و مسلط به کار شوند. ما از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد که اختیار دادن به استان ها به صورت خاص یا در جلسه هیات دولت دعوت کردن را مورد توجه قرار خواهیم داد تا مشکلات استان ها ادامه دار نباشد و حل شود. درباره هدفمندسازی یارانه که البته قانون است و باید آن را اجرا کنیم اما ما کارشناسی ها را انجام می دهیم و به مجلس اعلام خواهیم کرد. بسیاری از طرح ها که در مجلس ارائه می شود اگر همسو با دولت باشد در نهایت به نتایج خوبی منجر خواهد شد و پیشنهاد می کنم که عزیزان این مسئله را در ارائه طرح ها مدنظر داشته باشند تا دولت و مجلس همسو پیش روند.

رئیسی در پایان بیان کرد: ان شاالله همه در جهت گشایش کشور و براساس موازین الهی عمل کنیم، ما به تمامی استان ها، قوم ها، گویش ها و تمامی کشور احترام می گذاریم و معتقدیم که در تمامی مناطق فرهیختگانی حضور دارند که از توانایی هایشان بهره خواهیم برد. در دو سه روز هم که صلاحیت وزرا در دست بررسی است ان شاالله به زودی انجام بگیرد و نمایندگان با رای اعتماد خود به آغاز زودتر فعالیت دولت کمک کنند. رای نمایندگان به اعضای کابینه پشتوانه ارزشمندی برای کار و قوت دولت در حوزه های مختلف است. اگر من نام برخی از آقایان را بردم و برخی را نه تنها عرض ادب و احترام بود و من به همه حضرات احترام می گذارم. من اصلا از نقطه نظرات دوستان ناراحت نمی شوم، شما بهترین ناظران هستید و حتما هر نکته ای که براساس خیرخواهی بیان کنید به اصلاح امور کشور و دولت کمک خواهد کرد.

ورود کم هیاهوی مجلس به بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی

جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه سیزدهم، امروز با سخنان نمایندگان موافق، مخالف و دفاعیات رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبر آنلاین ؛ زنگ بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از ساعات ابتدایی صبح امروز توسط محمد باقر قالیباف به صدا درآمد. سید ابراهیم رئیسی نیز با حضور در بهارستان به دفاع از ۱۹ وزیر مورد نظرش پرداخت. 

همسو بودن نگاه سیاسی دولت جدید و مجلس یازدهم باعث شده بود که مخالفت ها با کابینه چندان جدی و جنجالی نباشد، با این وجود بازهم بودند وکیل‌المله هایی که با مخالفت های خود با کابینه پیشنهادی حاشیه ساز شدند. 

از نماینده‌هایی که درباره مشکلات استانی خود گفتند و با تذکر قالیباف مواجه شدند تا پارلمان‌نشینی که از رئیس جمهور درخواست کرد حقوق دریافتی‌اش را اعلام کند

من کسی نیستم که با فشار و تحمیل کاری را انجام دهم

اما، جلسه علنی مجلس با موضوع بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی سیزدهم با اظهارات محمد باقر قالیباف آغاز شد. وی ضمن خبر مقدم به رئیس جمهور، با بیان اینکه بیش از ۲۷۰ جلسه در کمیسیون‌ها به صورت فشرده برگزار شد، گفت:« نمایندگان و وزراء شناخت خوبی از یکدیگر پیدا کردند. وزراء پیشنهادی با نگاه‌ها و انتظارات نمایندگان آشنا شدند. این اتفاق خاص بود و باعث شد حواشی کمترین تأثیر را در نظر نمایندگان بگذارد. امیدوارم در این هفته این فرصت فراهم شود که با گفت و شنود به نتیجه نهایی برسیم.»

 پس از آن نیز ابراهیم رئیسی که پشت تریبون مجلس قرار گرفته بود، به دفاع از برنامه ها و دولتمردان پیشنهادی‌اش پرداخت. او ضمن دفاع از کابینه‌اش گفت:« ما سراغ بسیاری از افراد که نامشان در ذهن شما است رفتیم. برخی از دوستان ترجیحشان در مجلس بود مانند آقای نیکزاد و آقای امیرآبادی. مطلقا در انتخاب افراد سفارش فامیلی و نسب نبوده است. سعی کردیم افراد شایسته را معرفی کنیم. شاخص‌های رهبری برای انتخاب افراد برای شنیدن نیست و ما هم برای انتخابات به آن‌ها توجه کردیم.  من کسی نیستم که با فشار و تحمیل کاری را انجام دهم و در روحیه من نیست، پیشنهاداتی درباره افراد شد اما ما در انتخاب افراد به هیچ وجه تحت تاثیر جریان خاصی نبودیم. وزرای پیشنهادی مطلقا تحت فشار فرد یا گروه خاصی انتخاب نشده اند. ممکن است ترکیب را به نوعی ببینید که متنوع هستند، بله چون سعی کردیم افراد شایسته را پیدا و معرفی کنیم و به این امر توجه داشتیم.»

رییس جمهور همچنین بیان کرد:« حقیقتا در بررسی وضعیت و صلاحیت وزرا تلاش شده به محورهایی که همواره مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی است تا تلاش کنیم افرادی را به کار بگیریم که کارآمدی، تعهد، ارزشی بودن، مردم گرایی، جوانی در آن ها مورد توجه باشد. شرایط کشور به نحوی است که برون رفت از این شرایط را برای ما تسهیل کنند.» 

ورود کم هیاهوی مجلس به بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی

مخالفان و موافقان به صف شدند

۹ نماینده موافق و ۷ نماینده مخالف کابینه و برنامه پیشنهادی دولت بعد از سخنان رئیس جمهور پشت تریبون رفتند و به نقد یا دفاع از کابینه پیشنهادی پرداختند.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم  مشهد و کلات در مجلس اولین مخالف کلیات برنامه پیشنهادی بود. او ضمن با بیان آنکه کسری بودجه مسئله جدی کشور است و مسئله خاص یک وزارتخانه نیست بلکه باید چند وزارتخانه برای آن تدبیر کنند، گفت:« آقای رئیسی بانک ها در ایران ریشه تورم هستند و تورم در ایران دو ریشه کسری بودجه و بی انضباطی شدید بانک ها را دارد. من در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی نامه ای نوشتم تا مراقب باشند بانک ها زمین شان نزنند اما دولت یازدهم و دوازدهم را بانک ها زمین زدند. آقای رئیسی من امروز به شما عرض می کنم که مراقب باشید بانک ها زمین تان نزنند، در برنامه شما به جز مجامع بانک های بین المللی، برنامه ای برای بانک ها نیست.»

اما سید محمد مولوی که از موافقان کابینه پیشنهادی بود، معتقد بود که استاندار خوزستان باید معاون رئیس جمهور شود و این استان دروازه اقتصاد کشور خواهد شد. او درباره دلایل موافقت خود وزرای پیشنهادی گفت:« : کابینه دولت سیزدهم دو رویکرد مهم را دنبال کردند که شامل معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی است. عزیزانی که معرفی شدند متخصص، متعهد و با تجربه هستند و این مسئله که کابینه با برنامه های دولت همراه باشد بسیار مهم است. میانگین سنی کابینه بسیار پایین تر از دولت های پیشین است. همچنین کارآمدی، فسادستیزی، تخصص، روحیه انقلابی، هماهنگی و مردمی بودن در سوابق همه عزیزان است.»

علی بابایی یکی دیگر از مخالفان کابینه پیشنهادی بود. او خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت:« ما به تیم شما اعتقاد اما نقد داریم. شما قسم خوردید که باید به مردم پاسخ دهید. شما باید در میان مردم زندگی کنید. 

وی همچنین گفت: صندوق های بازنشگستگی تبدیل به باندهای برخی سیاسیون شده است . ما به شما ایمان داریم اما باید برای ظلم چند ساله ای که به کارگران و مردم  شده است فکری بکیم .برنامه باید کمی و کیفی باشد کمی از این نظر که چه زمان قرار است این مشکلات مرتفع شود. 

معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار از دیگر نمایندگان مخالف بود که با حضور در جایگاه گفت:«  اظهارات برخی مسئولین بهداشت نمک روی زخم ملت است به دکتر مخبر هم عرض کردم اگر مشکلی هست که هست حضرت آقا گفتند با مردم صادقانه حرف بزنید و بگویید. آقای رئیسی! البانک البانک و ما ادراک البانک، با این ساختار فاسد بانکی چه کار می خواهید بکنید فساد از هیچ دولتی پذیرفته نیست و به طریق اولی از حضرت عالی که نماد مبارزه با فساد هستید پذیرفته شده نیست.»

او خطاب به وزرا گفت:« امان از آقازادگان، بترسید از این آقازادگان که هر مدیر متعهدی را می توانند به حضیض ذلت برسانند به مولایمان به مقام معظم رهبری اقتدا کنیدکه آقازاده هایشان حتی فعالیت اقتصادی ندارند. عزیزان  این حجم از محافظ چرا؟ از چه چیزی محافظت می کنید در برابر مردم؟ من خواهش می کنم اگر معتقد به مولفه های دولت مردمی هستید مثل رئیس جمهوری نباشید که دو سال از ولنجک بیرون نیامد. در دل مردم بدون محافظ حضور پیدا کنید.»

اقدام مجلس علیه شفافیت آرا؟

جلسه علنی مجلس هرچند آرام برگزار شد اما بی حاشیه هم نبود. یکی از حاشیه های جلسه امروز مجلس، نامه بهارستان نشین ها به هئیت رئیسه بود که خواستار رأی گیری برای رأی اعتماد به وزرا به صورت مخفی و با ورقه شده بودند.

از حاشیه های دیگر مجلس نیز می توان به تذکرهای مداوم قالیباف، به وکیل‌المله ها اشاره کرد. آنجا که پس از تنفس نیم ساعته برای رعایت پروتکل های بهداشتی، قالیباف در تذکری در پی ازدحام جمعیت خطاب به مجلسی ها گفت:« مذاکرات مجلس به طور مستقیم از شبکه شش صدا و سیما پخش می‌شود و بازخوردهایی مردم نسبت به رفتار نمایندگان در مجلس داشتند و روابط عمومی آن را به اطلاع ما رساند بازخوردهای خوبی نبود اجازه ندهید که بگویم چه مثال‌هایی درباره مجلس به کار بردند. لطفا بر صندلی های خود بنشینید؛ با شما هستم که اینجا در حال عکاسی هستید»

رئیسی به دنبال کسب رضایت از پارلمان‌ نشین ها

با آغاز نوبت عصر جلسه علنی مجلس همه منتظر بودند تا آخرین مخالفان و موافقان نیز پشت تریبون بروند اما با انصراف آنها، تریبون به رئیس جمهور داده شد. ابراهیم رئیسی برای پاسخ به مخالفان خود دوباره پشت تریبون رفت تا به سوالات پاسخ دهد. او گفت:« یکی از مشکلاتی که ما غیر معیشت و کسب و کار در کشور داریم که آسیب دیده است، مسئله مهم اعتماد است و این اعتماد باید بازگردد و بازسازی شود. برگشت این اعتماد در گرو عمل به وعده هاست. بنای من به عنوان یک خدمتگزار و دولت عمل به وعده هاست. شما هم در مجلس همراهی کنید تا دولت در تحقق این هدف محقق شود.»

رئیس جمهور گفت:« مردم از ما و شما نمایندگان توقع دارند و باید به همه توجه کنیم. ما به مسئله کارکنان دولت و این سنگینی و موازی کاری توجه خواهیم کرد و به دنبال حل آن خواهیم بود. یکی از جلوه های عدالت، عدالت در پرداخت است و باید متناسب سازی صورت بگیرد تا حق کسی ضایع نشود. کشور برای اصلاح بسیاری از مسایل بهترین فرصت را دارد و همراهی دولت و مجلس می تواند با اقداماتی هم افزا، پیگیر و کارشناسی شده مشکلات را حل کرد و شاهد نتایج خوبی باشیم. ما نیز اعلام آمادگی می کنیم تا برنامه های کارشناسی شده و درست را برای اجرای عدالت انجام دهیم. اجرای عدالت محوری است که اساس تحمل در دولت را شکل دهد تا همگان از شرایط رضایت داشته باشند. رضایت عموم شهروندان برای ما مهم است چون بر گردن ما حق دارند و باید تکلیف خود را انجام دهیم.»

* در جدول زیر اظهارات موافقان و مخالفان کابینه پیشنهادی سیزدهم را می خوانید؛

نام نماینده موافق/ حوزه انتخابیه

اظهارات

نام نماینده مخالف/ حوزه انتخابیه

اظهارات

سید کریم حسینی/ اهواز، باوی و حمیدیه

* ثبات اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب و کار، بسط عدالت در جامعه و رفع تبعیض، صیانت از آزادی قانونی و مبارزه با فساد و پرداختن به مسایل فرهنگی از اولویت های کشور است. اقدام و عمل به موارد فوق و استمرار آن از برنامه ها مهم تر است.

* کنترل بیماری کرونا و تثبیت بازار و اشتغال از جمله مسایل مهم کشور است که در برنامه رییس جمهور به آن اشاره شد. نمایندگان در هفته گذشته بیش از ۲۶۰ جلسه با وزرای پیشنهادی داشتند که نشان از همراهی آن ها با دولت سیزدهم است. اغلب وزرای پیشنهادی و برنامه هایشان از سوابق و تجارب بالا و علم و درایت کافی برخوردار هستند و به پیروی از فرمایش حضرت علی در نهج البلاغه دارای درایت، عدالت، توانمندی، سعه صدر و سلامت نفس هستند. جوانی، علم، تخصص، تجربه و سلامت نفس ویژگی مهم کابینه ایشان است. اگر بحث از مخالفت با وزرای پیشنهادی است، عین همراهی با دولت است.

* تمرکززدایی و توجه جدی به استان های مرزی و محروم و توسعه متوازن در آن ها به ویژگی در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان از جمله مسایل مهمی است که در برنامه دولت نیز وجود داشت. زیبنده نیست استان خوزستان علاوه بر قابلیت هایی که دارد از مشکلات اولیه رنج ببرد. مسایلی که در بیان نمایندگان مخالف داشتیم بدون شک جزو برنامه های وزرا و کابینه دولت سیزدهم است. امروز رای بالا به کابینه آقای رئیسی یعنی قدرت و نشانه اقتدار نظام است. الحمدالله وزرای بسیار با تجربه و باسابقه در این مجموعه وجود دارد که مایه افتخار ایران اسلامی خواهند بود.

محمدحسین حسین زاده بحرینی/ مشهد و کلات

* هر وزیر برنامه خود را دارد و بسیاری از برنامه ها خوب است اما ترکیب برنامه ها مشخص نشده است. دولت باید برنامه جامع و منسجم ارائه می کرد که هر بخشی از آن را تعدادی از وزرا اجرا کنند. ما بسیاری از مسایل را در کشور داریم که جزو مسایل مهم است و فرا وزارتخانه ای است، یعنی ما در برنامه هر یک از وزرا دقت کنیم ردی از این موضوع نمی بینیم. من بعضی از این موارد را به اختصار عرض خواهم کرد: ما امروز با معضل مسئله دیوانی کشور مواجه هستیم و بروکراسی پنهانی داریم که خیل عظیم کارمندان فقط بخشی از آن ها شناسنامه دارند. شما قرار است کشور را با همین دیوان سالاری اداره کنید، در کدام یک از برنامه های وزرا این موضوع مطرح شده است؟

* کسری بودجه مسئله جدی کشور است و مسئله خاص یک وزارتخانه نیست بلکه باید چند وزارتخانه برای آن تدبیر کنند. آقای رئیسی بانک ها در ایران ریشه تورم هستند و تورم در ایران دو ریشه کسری بودجه و بی انضباطی شدید بانک ها را دارد. من در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی نامه ای نوشتم تا مراقب باشند بانک ها زمین شان نزنند اما دولت یازدهم و دوازدهم را بانک ها زمین زدند. آقای رئیسی من امروز به شما عرض می کنم که مراقب باشید بانک ها زمین تان نزنند، در برنامه شما به جز مجامع بانک های بین المللی، برنامه ای برای بانک ها نیست.

سیدمحمد مولوی/ نماینده آبادان

* با مطالعه کارنامه سوابق سیاسی و اجرایی وزرای پیشنهادی به این نتیجه می رسیم که آقای رییس جمهور در انتخاب و جمع بندی کابینه بسیار تلاش کردند، هم در شناسایی، فرآیند و نتیجه گیری. دولت گذشته وضعیت را به نحوی تحویل آقای رئیسی داد که افزایش بی رویه قیمت ها، نرخ بالای بیکاری و تورم، شرایط بد آب آشامیدنی، اوضاع نامطلوب گسترش کرونا و... را دارا بود.

* کابینه دولت سیزدهم دو رویکرد مهم را دنبال کردند که شامل معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی است. عزیزانی که معرفی شدند متخصص، متعهد و با تجربه هستند و این مسئله که کابینه با برنامه های دولت همراه باشد بسیار مهم است. میانگین سنی کابینه بسیار پایین تر از دولت های پیشین است. همچنین کارآمدی، فسادستیزی، تخصص، روحیه انقلابی، هماهنگی و مردمی بودن در سوابق همه عزیزان است.

حسن نوروزی/ تهران، رباط کریم

* برنامه آقای رئیسی کیفی و توصیفی بود نه کمی، من بحث سابقه ایثارگری، جانبازی و ... این عزیزان را ندیدم. در حوزه مبارزه با فساد، سامانه شفافیت، ساخت مسکن، ایجاد شغل، بررسی اموال مسئولان، اصلاح نظام پولی و بانکی چه برنامه هایی دارند؟ نظارت بر بازار چگونه خواهد بود؟ ما ایران خودرو و سایپا را به صاحبان اصلی یعنی مردم واگذار خواهیم کرد؟ فعال کردن اقتصاد دارایی، حل فاصله طبقاتی، اصلاح شفافیت و... در برنامه دولت چگونه اجرا خواهد شد.

عبدالله ایزدپناه/ایذه و باغملک

* دولت در حالی مسولیت را به عهده گرفته است که کشور در نتیجه تحریم و سوء مدیریت  با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در این راستا همه باید برای حل مشکلات گام بردارند.

*مشکلات زیاد اما فرصت خدمت کم است امروز ما این فرصت را داریم که از مشکلات مردم بکاهیم. برنامه های دولت نشان می دهد در جهت گام دوم انقلاب است. در تمام برنامه های دولت عدالت و پیشرفت قرار گرفته است به طوری که در جهت تولید ملی قرار دارد.

* برنامه های دولت به گونه ای است که قلب ها را به آینده امیدوار می کند. با مطالعه برنامه اعضای کابینه نشان می دهد

* کابینه اراهیم رئیسی خوشفکر و فسادستیز است و با توجه به اجرای قوانین می توان به آینده امیدوار بود. مشکلات زیاد کار اداره کشور را سخت کرده است اما با اعتماد به نیروهای کارآمد می توان از این مشکلات عبور کرد. از همکاران می خواهم به برنامه و کابینه دولت محترم رای بدهید.

ملک فاضلی/ سراوان

* به وضعیت اشتغال و معلمان باید نگاه کنید و نیروهایی که در نقاط محروم است اگر به این نقاط نگاه نشود مشکل حل نمی شود. استان ما بیشترین مرز با همسایه را دارد باید از این ظرفیت استفاده شود. آنچه من بیان کردم دلیلی بر ناتوانی کابینه شما نیست بلکه ما می خواهیم با همکاری مشکلات کشور را حل کنیم.

علیرضا سلیمی/ محلات

* مخالفین برخی موارد را در چند محور فرمودند که ناچارم به آنها پاسخ بدهم اما با اصل کابینه و کلیت کابینه ، فعلا مخالفت جدی نشده است رویکرد در انتخاب کابینه این بود که همه دوستان می دانند ما اسیر چنگال مدیریت افرادی خاص در اداره کشور بودیم این حلقه بسته باید شکسته شود و به نظر می رسد این این حلقه بسته شکسته شده است. در حوزه جوانگریی واهمه ای در کشور بود خوشبختانه کابینه آقای رئیسی نسبت به کابینه دولت قبل جوانتر است و از یک کارکرد ویژه ای در انتخاب کابینه استفاده شده است یعنی از مشورت با کارگروه های تخصصی استفاده شده است که یک ابداع است نکته دیگر در مورد فساد ستیزی است و اینکه دوستانی که انتخاب شدند قدرت گرفتن تصمیمات سخت را داشته باشند.

* نکته دیگر خط مشی کلی و اصول کلی حاکم بر رویکرد کابینه است که در این حوزه باز هم به نظر می رسد ایراد جدی وجود نداشت ما باید بین برنامه و اصول و خط مشی کلی حتما تفاوت قائل شویم حدود ۳۰ خط مشی و اصول کلی است که قابل تقدیر است که مورد توجه دوستان قرار گرفت. این مطالبی که مطرح شد در این ۳۰ خط مشی وجود داشت. وجود برخی خلاها نکته بعدی بود که  آقای حسین زاده بحرینی درباره محیط زیست و بانک های خصوصی و صندوق های بازنشستگی و تبدیل وضعیت نیروهای شاغل بود.

علی بابایی/ ساری

*{ در انتقاد به وضعیت اقتصادی و عملکرد بانک ها}: بانک ها پدر این ملت را درآورده اند  و اقتصاد روستا را نابود کردند ما در کشور با مافیای فولاد، مافیای  دارو و  مافیای خودرو و  البته مافیای واردات برنج که به کشاورزان ظلم می کنند  مواجه هستیم و برنامه ای برای مقابله با آنها  ارائه نشده است.

* صندوق های بازنشگستگی تبدیل به باندهای برخی سیاسیون شده است . ما به شما ایمان داریم اما باید برای ظلم چند ساله ای که به کارگران و مردم  شده است فکری بکیم .برنامه باید کمی و کیفی باشد کمی از این نظر که چه زمان قرار است این مشکلات مرتفع شود.

* ما به تیم شما اعتقاد اما نقد داریم. شما قسم خوردید که باید به مردم پاسخ دهید. شما باید در میان مردم زندگی کنید.

لطف الله سیاهکلی/ قزوین، ابیک و البرز

*روحیه انقلابی و جهادی و مبارزه با فساد و رانت در کابینه دولت سیزدهم وجود دارد. مردم ما در کنار مشکلات معیشتی، سه کلمه عدالت، مبارزه با فساد و رانت از مطالبات آنهاست و این سه موضوع در برنامه آقای رئیسی با کیفیت بالا وجود دارد. روحیه عدالت خواهی، حق طلبی و حل مشکل از برنامه های دولت آقای رئیسی است. توجه به بیانیه گام دوم انقلاب یعنی توجه به فرهنگ اسلامی، اقتصاد مقاومتی، توسعه روابط بین الملل و توجه به همسایگان که شما فرمودید ما همسایگان را چون خویشاوندان خود می دانیم و خیلی مهم است.

* در این کابینه به راحتی می شود نظام تنظیم و هماهنگی را جهت تحقق عدالت و پیشرفت دید. در سیاست کابینه مردمی سازی فرهنگ و اقتصاد پررنگ دیده شده است، یکی از مشکلات اقتصادی ما نادیده گرفتن مردم است. نگاه ارزشمند آقای رئیسی دیگر مزیت این دولت است، امروز در کشور ما خانواده ها برقرار هستند اما توجه لازم را باید داشت تا بتوانیم از ظرفیت این نهاد اجتماعی بهره لازم را ببریم. یکی از کارهای خوب آقای رئیسی تمرکز زدایی است، آمایش سرزمینی امر بسیار مهمی است و استانداران باید بتوانند هزینه استان را تامین کنند. عدم مداخله در امور سرمایه ای نکته دیگر این دولت است و خوشحالم که آقای رئیسی دولت را از ورود به این موضوع منع می کند.

جلال محمودزاده/ نماینده مهاباد

* آقای رئیسی با این تیم اقتصادی که از دوستان نزدیک خود انتخاب کرده اید نمی توانید به جنگ اقتصادی بروید. این تیم فاقد سابقه اجرایی کافی بوده و از طرفی دیدگاهی مخالف با پیوستن کشور به کارگروه های اقتصادی و مالی بین المللی مانند FATF را دارد. این اتفاق باعث از دست دادن بازار هدف برای صادرات غیرنفتی، باقی ماندن ایران در لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری و ... می شود. شعار یک میلیون واحد مسکونی در سال و یک میلیون شغل مطمئنا با این تیم اقتصادی تحقق نخواهد یافت. آقای رئیس جمهور تیم اقتصادی شما از نزدیکانتان در آستان قدس رضوی هستند، آیا نمی شد از تمام ظرفیت اقتصادی کشور برای همکاری دعوت می کردید؟ آقای رییس جمهور بارها گفتید دولت شما فراجناحی و دولت وفاق ملی است اما این لیست معرفی شده چه کسی از جناح های سیاسی دیگر را در خود دارد؟

* در کل وزرای دولت گذشته یک وزیر عملکرد مثبتی نداشت که در دولت شما حضور داشته باشد؟ یکی از مشکلات دولت ها این بوده که هر جناحی که قدرت را در دست گرفته است، نیروهای دولت قبل را از حوزه کار خارج کرده است. کابینه شما در دو مورد معرفی به موقع کابینه به مجلس شورای اسلامی و عدم استفاده از نمایندگان مجلس در کابینه از سخنان رهبر معظم انقلاب پیروی نکردند. سوال این است دلیل این عدم تصمیم گیری به موقع درباره اعضا کابینه چه بود؟ کش و قوس های انتخاب اعضای کابینه نشان می دهد لابی ها و فشارهای سیاسی بر انتخاب کابینه و هیات وزرای شما حاکم بوده نه انتخاب براساس شایستگی و توانمندی. آقای رئیسی از شش ماه قبل از انتخابات همه می دانستند شما رییس جمهور هستید اما چگونه است که این تعداد افراد واجد شرایط را در این مدت به کابینه معرفی نکردید.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی/  تبریز

* نباید در اینجا سخنی بگوییم که رسانه های بیگانه از آن سواستفاده کنند. خدمات نظام را در طوال ۴۲ سال نادیده بگیریم و سیاه نمایی کنیم که از قبرخوابی، بدن فروشی و ... پشت تریبون مجلس سخن به میان آوریم. دولت سیزدهم در شرایط سختی کار خود را آغاز کرده است، تورم بیش از ۴۴ درصد، سخت شدن معیشت مردم برای طبقات محروم، بدهی یک و نیم برابری دولت نسبت به بودجه و ... از مشکلات امروز است و برای برون رفت از این شرایط نیازمند دولتی هوشیار و کارآمد هستیم. دولت آقای رئیسی براساس مردمی بودن، روحیه جهادی و فساد ستیزی شکل گرفته و جوانگرایی، نخبه گرایی و تخصص گرایی در این دولت مشاهده می شود. در این دولت به امورات مهمی که ضرورت جامعه هست توجه شده است از جمله اشتغال زایی، رونق تولید، خودکفایی، اصلاح نظام بانکی، حل مشکل حاشیه نشینان، ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل.

*در روابط بین الملل تعامل و همراهی با کشورهای  منطقه و جهان، داشتن رویکرد اقتصادی و ایجاد پیمان های منطقه ای با اولویت اقتصادی، جذب سرمایه گذاران خارجی و توجه به نیاز ایرانیان خارج از کشور از جمله برنامه های مهم دولت است. همچنین رفع تحریم های ظالمانه باید از اولویت های دولت باشد و رویکرد انفعالی در مذاکرات برجامی به رویکرد فعال باید تبدیل شود. دولت این قدرت را دارد تا چک وصول نشده برجام را وصول کند. همچنین هرگز مسایل داخلی را نباید به مذاکرات پیوند داد. توجه به موضوعات حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، توجه به انرژی و حمل و نقل و... از امتیازات دولت سیزدهم است. دولت همچنان که در برنامه ها اعلام کردند ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، صنایع پالایشی نفت و ... را باید در دستور کار قرار دهند.

حسن محمدیاری/ توالش، رضوانشهر و ماسال

* استفاده از ظرفیت بانوان در دولت مغفول مانده است. در بحث زنجیره کرونا امروز دیدیم نمایندگان فاصله گذاری را رعایت نمی کنند درحالیکه رهبر انقلاب مراسم عزاداری را به تنهایی و بدون جمعیت برگزار می کنند و شما به عنوان رئیس جمهور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهید. همچنین در انتخاب استانداران باید از افراد کارآمد و شاخص استفاده کنید.

محمدرضا صباغیان بافقی/ بافق و مهریز

* این برنامه ها را دولت قبلی ارائه کردند و آمدند همه این صحبت ها را کردند اما همه در یک ایستگاه متوقف شدند. کشور ما به یک جراحی گسترده نیاز دارد. اصلاح نظام مالیاتی و بانکی بسیار مهم است مشکل کشور ما ساختار سیاسی و اداری است تا زمانی که به ساختار نپردازیم نمی توانیم رشد کنیم نه روحانی، نه شما نه احمدی نژاد .

* چرخ دنده ها میزان نیست اگر میزان کنیم مشکل ما حل می شود ما نفت و گاز داریم دستگاه های مختلف نظارتی داریم دستگاه و وازتخانه های مختلفی است اما مشکل مردم حل نمی شود. تا زمانی که این ساختار است موفق نمی شوید.

*شورای استانی ما نمایشی است شورای شهر نمایشی است ما باید تغییراتی ایجاد کنیم . دوستان می گویند تمرکززدایی کنیم بیایید مجلس را قوی کنیم شورا قوی کنیم.

*آقای رئیسی ما در کشورمان مجلس و قانونگذاری داریم ولی شورای عالی اقتصادی، بورس و فضای مجازی قانونگذاری می‌کنند؛ تا زمانی که چنین ساختاری باشد علیرغم اینکه شما فردی دلسوز، توانمند و دارای سلامت نفس هستید، هیچ کدام از برنامه‌هایتان محقق نمی‌شود لذا باید با حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام دست به اصلاح و جراحی بزنیند.

معین الدین سعیدی/ چابهار

* انصافا در کنار برخی وزرای کارامد و متناسب با بیانیه گام دوم حضرت آقا، ایرادهای جدی بر چینش کابینه وارد است، آنچه حیرت آور و بلکه تاسف بار است عدم استفاده از ظرفیت بی بدیل بانوان در کابینه حضرتعالی می باشد، نمی توان شعار شایسته سالاری داد ولی چشم ها را بر این ظرفیت بی بدیل بست.

* چند روز پیش رهبر انقلاب طی حکمی یک فرزند انقلابی و ولایی را به عنوان فرمانده نیروی دریایی از اهل سنت انتخاب کردند و از این رو انتظار می رفت از آقای رئیسی که از فرزندان اهل سنت استفاده کند که هنوز فرصت است.

* اظهارات برخی مسئولین بهداشت نمک روی زخم ملت است به دکتر مخبر هم عرض کردم اگر مشکلی هست که هست حضرت آقا گفتند با مردم صادقانه حرف بزنید و بگویید. آقای رئیسی! البانک البانک و ما ادراک البانک، با این ساختار فاسد بانکی چه کار می خواهید بکنید فساد از هیچ دولتی پذیرفته نیست و به طریق اولی از حضرت عالی که نماد مبارزه با فساد هستید پذیرفته شده نیست.

*{خطاب به وزرا}: امان از آقازادگان، بترسید از این آقازادگان که هر مدیر متعهدی را می توانند به حضیض ذلت برسانند به مولایمان به مقام معظم رهبری اقتدا کنیدکه آقازاده هایشان حتی فعالیت اقتصادی ندارند. عزیزان  این حجم از محافظ چرا؟ از چه چیزی محافظت می کنید در برابر مردم؟ من خواهش می کنم اگر معتقد به مولفه های دولت مردمی هستید مثل رئیس جمهوری نباشید که دو سال از ولنجک بیرون نیامد. در دل مردم بدون محافظ حضور پیدا کنید.

رحیم زارع/ آباده

* از نمایندگانی که در خصوص جوان گرایی در چینش کابینه انتقاد می کنند تعجب می کنم؛ وضعیت امروز کشور در حوزه های مختلف نتایج عملکرد مدیران پیر است. تا کی می خواهیم به سیکل باطل جابجایی مدیران پیر ادامه دهیم؟

* باید اجازه داد تا دیدگاه های نو پای به میدان بگذارند و اقدامات نو انجام دهند. ما نباید فراموش کنیم دولت را در چه شرایطی تحویل آقای رئیسی می دهیم. بحران کرونا، تورم بالای ۴۰ درصد، بیکاری، بحران آب و خشکسالی و تحریمهای مالی از جمله مشکلات امروز کشور است. در برنامه پیشنهادی رئیس جمهور بحران کرونا و بحث سلامت در اولویت قرار گرفت.

 

علیرضا ورناصری/ مردم مسجدسلیمان

* علت موافقتم نگاه عدالت محور رئیس جمهور و عملکرد گذشته و برنامه وزرای پیشنهادی اش است، اما لازم است این موضوع را یادآور شوم که مشکل اصلی کشور ما تحریم و نداشتن منابع و خط مشی نیست. ما شش برنامه توسعه داشتیم که نقطه مغفول آن عدم توجه به بخش اعظمی از توانمندی و ظرفیت های کشور است.

* پیچیدگی های اقتصادی و نزدیک شدن به تورم ۵۰ درصد به دلیل عدم استفاده از توانمندی های کشور و ظرفیت های مختلف است که با عنایت به آنها می توان ایران و حتی خاورمیانه را پوشش داد.

 

پایان بررسی کلیات برنامه دولت سیزدهم/ موافقان و مخالفان برنامه‌ و کلیت کابینه چه گفتند؟

موافقان و مخالفان کلیات برنامه‌های دولت سیدابراهیم رئیسی امروز در آغاز جلسات رسیدگی به رای اعتماد به وزرا در مجلس به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند؛ کلی و غیرجامع بودن برنامه از مهم‌ترین دلایل مخالفت‌ها و جوانگرایی، توجه به ابرمشکلات و هماهنگی تیم اقتصادی از عمده‌ترین دلایل موافقت‌ها بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری فارس ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر نشست علنی امروز (شنبه 30 مرداد ماه) خود و در نخستین روز بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را درباره کلیت برنامه‌ها و وزرای پیشنهادی اعلام کردند.

در نشست صبح امروز مجلس در ابتدا محمدباقر قالیباف توضیح داد که طبق برنامه‌ریزی که از قبل انجام شده بود با شکل‌گیری یک سامانه و برای اولین بار این فرصت فراهم شد که یکایک وزرای پیشنهادی در تمام کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند و همه نمایندگان چهره به چهره با همه وزرای پیشنهادی صحبت کنند.

 به گفته وی، بیش از ۲۷۰ جلسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت فشرده برگزار شد و در این جلسات شناخت بسیار خوبی هم نمایندگان از وزرای پیشنهادی پیدا کردند و هم وزرای پیشنهادی شناخت خوبی نسبت به مجلس و نگاه‌ها و انتظارات در حوزه‌های تخصصی به دست آوردند.

*سند تحول دولت مردمی؛ چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی

بعد از این توضیحات آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دفاع از اصول کلی برنامه های پیشنهادی کابینه سیزدهم تصریح کرد: سند تحول دولت مردمی به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی،تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد و توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در هر یک از برنامه‌های دولت عدالت و پیشرفت کانون برنامه‌ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی، تعالی ایران اسلامی خواهد بود، اظهارداشت: زنجیره کامل فرآیند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع‌بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب. تأکید بر ارائه راهبردها و راهکارها معطوف به علل وقوع چالش‌ها، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد یاری و همراهی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر قرار گرفته است.

رئیسی خاطرنشان کرد: کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌ساز و تسهیل‌گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی بویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشران تحول‌خواهی هستند از دیگر حوزه‌های مورد تأکید در برنامه است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمامی برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که تضمین‌کننده تحقق دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد، گفت: عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می‌باشد. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود.

رییسی اضافه کرد: محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همه‌جانبه برای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق عامه و هم در فعال‌سازی با رویکرد خانواده‌گرا و حمایت همه‌جانبه از خانواده است.

رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه تحول در دو محور عدالت و پیشرفت با مشارکت همگانی، و چرخش های تحول آفرین ایجاد خواهد شد، در مورد برنامه‌های دولت سیزدهم در این زمینه بیان داشت:چرخش از بروکراسی کندکننده و فسادخیز به نفع ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی، تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله‌ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد، چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. تغییر رویکرد از بخشی ‌نگری و پایتخت‌محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال‌سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی، شامل برنامه‌های دولت می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دفاع آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور از وزرای پیشنهادی خود، اظهار داشت: در بحث کلیات برنامه و معرفی وزیران پیشنهادی رئیس جمهور طبق ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی۱۵۰ دقیقه فرصت دارند، که از این فرصت به مدت یک ساعت استفاده کرده‌اند.

وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور در دو نوبت فرصت دارد که صحبت کند که سر جمع این دو نوبت دو ساعت و نیم خواهد بود، سپس 10 نفر از نمایندگان که ۵ نفر به عنوان موافق و ۵ نفر به عنوان مخالف هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه صحبت خواهند کرد و پس از اتمام صحبت موافقان و مخالفان، رئیس جمهور از وقت باقیمانده خود که یک ساعت و نیم است در پاسخ به سوالات مخالفان توضیحاتی را ارائه خواهد کرد.

قالیباف در ادامه عنوان کرد: چنانچه رئیس جمهور تشخیص دهد که شخص دیگری به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، آن فرد پاسخ خواهد داد و پس از اتمام کلیات برنامه وارد شور می‌شویم که تک تک وزرا در صحن مجلس کار خود را ادامه خواهند داد.

موافقان کلیات برنامه پیشنهادی کابینه سیزدهم: کنترل آنی و فوری کرونا و تنظیم بازار نقطه قوت برنامه‌ها

سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت سیزدهم، با تأکید بر اینکه امروز نیازمند برنامه‌های آنی و فوری برای کنترل کرونا و تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار هستیم، تصریح کرد: این نکات در برنامه‌های رئیس‌جمهور محترم مورد تأکید قرار گرفته است. 

به گفته وی اغلب وزرای پیشنهادی از سوابق و تجربه بالا و درایت کافی برخوردار هستند و  جوانی، علم و تجربه و سلامت نفس از مهمترین شاخص‌های کابینه معرفی شده است و اگر صحبت مخالفت با برخی وزرا می‌شود این هم برای کمک به دولت است. 

وی ادامه داد: در برنامه‌های رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی، مسأله تمرکززدایی و توجه به استان‌های مرزی و محروم و توسعه متوازن به ویژه در خوزستان و سیستان و بلوچستان دیده می‌شود که البته این برنامه‌ها باید با اقدام و عمل همراه باشد و این مطالبه جدی مردم سراسر نقاط کشور است. 

* رویکرد دولت عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی است

سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان و اروند‌کنار در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت سیزدهم اظهار داشت: با مطالعه کارنامه و سوابق سیاسی و اجرایی وزرای پیشنهادی به این نتیجه می‌رسیم که رئیس‌جمهور در انتخاب و جمع‌بندی کابینه بسیار تلاش کرده است. 

وی تصریح کرد: دولت گذشته کشور را در وضعیتی تحویل آقای رئیسی داده است که نرخ بالای تورم و بیکاری، تنش آبی، وضعیت وخیم کرونا و ادامه تحریم‌های ظالمانه را شاهد هستیم.

 نماینده مردم آبادان و اروند‌کنار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چنین شرایطی در برنامه‌های اعلامی رئیس‌جمهور دو رویکرد اساسی دیده می‌شود که شامل بهبود معیشت مردم و تقویت سرمایه و اعتماد اجتماعی است.  امروز آنچه دولت آقای رئیسی دنبال می‌کند احیای سرمایه اجتماعی است. 

مولوی خاطرنشان کرد: ممکن است وزیری رأی نیاورد اما کلیت کابینه افرادی متخصص، باتجربه و متناسب با اهداف رئیس‌جمهور هستند. 

* برنامه‌های دولت بر مبنای تحلیل واقع‌بینانه تهیه شده است

عبدالله ایزدپناه نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی در ادامه و در موافقت با کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه طی سخنانی اظهار داشت: دولت سیزدهم که به نام دولت مردمی نام گرفت و شعارهای انقلاب اسلامی را زنده نگهداشت، برنامه‌های خوبی ارائه کرده است.

وی تاکید کرد: برآیند این برنامه‌های دولت حمایت از تولید داخلی خواهد بود و نکته اساسی در برنامه دولت این است که اساس برنامه‌های بر مبنای تحلیل واقع‌بینانه تهیه و برای آینده‌ای مطلوب تدوین شده است.

* دولت سیزدهم از دولت قبل جوانتر است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم اظهار داشت: درباره اصل کابینه مخالفت جدی صورت نگرفته است.

وی افزود: همه می‌دانند که ما اسیر چنگال مدیریت یک عده خاص در کشور بودیم لذا باید این فضا شکسته شود و به نظر می‌رسد که این حلقه بسته شکسته شده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه جوانگرایی یک واهمه‌ای در کشور وجود داشت که خوشبختانه کابینه آیت‌الله رئیسی نسبت به این موضوع اهتمام ورزیده و نسبت به دولت قبل جوانتر است.

* کابینه معرفی شده انقلابی، جهادی و ضد رانت است

 لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق بعدی کلیت کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت وی، اظهار داشت: مردم در کنار مشکلات معیشتی دغدغه عدالت و مبارزه با فساد و رانت را دارند و این موضوع در برنامه‌های جناب آقای رئیسی با کیفیت بالا مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: روحیه تحول‌خواهی و عدالت در برنامه‌های رئیسی موجود است  و علاوه بر آن، توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یعنی فرهنگ اسلامی، اقتصاد مقاومتی، توسعه روابط خارجی متوازن و توجه به همسایگان از دیگر نقاط قوت برنامه‌های وی است. 

* شایستگی و فسادستیزی ویژگی کابینه سیزدهم است

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات کابینه، با اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان اظهار داشت: اینکه 42 سال خدمات نظام جمهوری اسلامی را نادیده بگیریم و با نشان دادن عکسی که چند سال قبل به طور مشکوک رسانه‌ای شد، سیاه‌نمایی کنیم و مسائلی مانند گورخوابی و امثال آن را مطرح کنیم، روا نیست. 

وی ادامه داد:‌ دولت سیزدهم در شرایط سختی کارش را شروع کرده است این سختی از جهت شدت گرفتن اپیدمی کرونا، تورم بیش از 40 درصدی ، سخت شدن معیشت مردم و بدهی سنگین دولت است که بیش از 1.5 برابر بودجه سالانه شده است. 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه برای برون‌رفت از این وضعیت حرکتی جهادی و عالمانه لازم است، اظهار داشت: دولت آقای رئیسی بر اساس شایستگی‌ها و پاکدستی و فسادستیزی شکل گرفته و جوانگرایی به همراه نیروهای ارزشمند و نخبه در ترکیب آن دیده می‌شود. 

* کابینه اقتصادی دولت هماهنگ و عملیاتی هستند

 رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیت کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور و برنامه‌های وی اظهار داشت: تعجب می‌کنم از همکارانی که جوانگرایی در چینش کابینه را نقد می‌کنند ما امروز داریم نتیجه عملکرد پیران با تجربه را می‌بینیم، بنابراین اجازه دهیم حرف‌های جدید و نظریات نو اجازه بروز و ظهور یابد.

به گفته این نماینده مجلس برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی مردم، عدم وابستگی به واردات محصولات کشاورزی، تیم اقتصادی همراه و هماهنگ و توجه به میادین مشترک نفتی و گازی در برنامه‌های رئیس‌جمهور و کابینه پیشنهادی دیده می‌شود.

مخالفان کلیات برنامه پیشنهادی کابینه سیزدهم؛ جای خالی برنامه‌های فراوزارتخانه‌ای برای مشکلات فراوزارتخانه‌ای

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: از دولت توقع داشتیم که یک برنامه جامع و منسجم ارائه می‌کرد که هر بخشی از آن توسط یک وزیر اجرایی می‌شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: بسیاری از مسائل در کشور برای ایران مهم است اما این مسائل فراوزارتخانه‌ای است و ما این موضوع را در برنامه وزرا نمی‌بینیم. در حالی که این موضوع مسأله اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری گفت: توقع داشتیم که آیت‌الله رئیسی در باره مسائل فراوزارتخانه‌ای برنامه خود را به مجلس ارائه دهند.

* برنامه‌ها کیفی و توصیفی بود نه کمی

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: برنامه آیت‌الله رئیسی برای دولتش کیفی و توصیفی بود و من برنامه کمی در این باره ندیدم.

وی افزود: در انتخاب وزرا سابقه ایثارگری و رزم‌آوری در برنامه وزرا ندیدم، هر چند که ایثارگری وزیر دفاع و کشور را قبول دارم.

نوروزی با تاکید بر مبارزه با فساد در 4 سال آینده و ایجاد سامانه شفافیت و ثبت اموال مسئولان گفت: ساخت مسکن و ایجاد شغل و کاهش تورم و اصلاح نظام پولی و بانکی در هر سال بسیار ضروری است اما من در این باره در برنامه وزرا چیزی ندیم.

وی ادامه داد: دولت آیت‌الله رئیسی باید پاسخ دهد که آیا بنا دارد بانک اسلامی و بانکداری بدون ربا و نظارت بر بازار به صورت جدی پیگیری کند؟

نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا باید به صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی واقعی واگذار شود، از سهم 6 درصدی دولت در سهام ایران خودرو گلایه کرد و گفت: چرا دولت با وجود سهم 6 درصدی برای ایران خودرو مدیرعامل تعیین می‌کند؟

* باید کل کابینه در خدمت رفع مشکل کرونا باشد

ملک فاضلی، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی دیگر از مخالفان برنامه وزرای پیشنهادی گفت: برنامه و کابینه دولت آقای رئیسی باید با شرایطی که در حال حاضر در کشور ما حاکم است همسنگ و برابر باشد تا بتواند مشکلاتی که جامعه ما با آن مواجه است و جزو اولویت‌ها به شمار می‌رود و در واقع این مشکلات میراثی است که برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته شده است حل کند.

به گفته وی امروز اولین مشکل جامعه ما، مشکل بیماری کروناست. بیماری کرونا مربوط به وزارت بهداشت نیست، بلکه یک قسمت آن مربوط به وزارت بهداشت است.

* برنامه دولت باید اجرایی تر بود

 علی بابایی کارنامی نماینده ساری هم در مخالفت با کلیات کابینه دولت سیزدهم گفت: در بحث مدیریت شهری و رویکرد اقتصاد پویا و مردم‌محور برنامه‌ای ارائه نشده، در حوزه بانک‌ها باید بگویم که بانک‌ها پدر ملت را درآورده‌اند. مدیران ارشد بانک مرکزی با بانک خصوصی منابع را گرفتند و کاخ‌های سر به فلک کشیده در تهران، اما اقتصاد روستا را نابود کردند. توقع ما از شما آقای رئیسی!‌ این است که برنامه اجرایی‌تر در این زمینه داشته باشید.

* وعده مسکن و اشتغال با این تیم اقتصادی محقق نمی‌شود

جلال محمود‌زاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه در مخالفت با کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: ایران مشکلات عدیده اقتصادی دارد و اقتصاد شامل سرمایه‌گذاری، فروش نفت، اشتغال و ... است. 

محمودزاده تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت از دوستان و نزدیکان آیت‌الله رئیسی هستند و نمی‌توانند به جنگ مشکلات اقتصادی بروند این در حالی است که همه آنها مخالف پیوستن به FATF هستند و همین امر باعث کاهش تبادلات اقتصادی با سایر کشورها شده و بازارهای هدف را تحت تأثیر قرار می‌دهد ضمن اینکه مانع ایجاد شعبه‌های مالی ایران شده و باعث عدم بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.

وی معتقد است: شعارهای ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون مسکن مطمئنا با تیم اقتصادی فعلی آیت‌الله رئیسی تحقق پیدا نخواهد کرد.

* زنان در کابینه هیچ حضوری ندارند

 بهمن محمدیاری نماینده طوالش در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه وزرای پیشنهادی دولت آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: ما باید در بحث سیاست خارجی قاطعانه موضع‌گیری کرده و موضوع مشخص شده و بر مبنای عقلانیت و خرد جمعی تصمیم‌گیری کنیم. 

وی افزود: باید سمت و سوی یارانه به سمت تولید باشد تا بتوانیم اقشار ضعیف جامعه را پوشش دهیم. 

وی از اینکه زنان در کابینه آیت‌الله رئیسی هیچ نقش و حضوری ندارند انتقاد کرد.

* دولت با این ساختار فاسد نظام بانکی می‌خواهد چه کند؟

در ادامه معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه‌های پیشنهادی کابینه دولت اظهار داشت: اگر کارشکنی‌های وزارت بهداشت وجود داشت باید اینها را به مردم صادقانه می‌گفتید.

وی افزود: آقای رئیسی! با این ساختار فاسد نظام بانکی چه می‌خواهید بکنید؟ فساد از هیچ دولتی پذیرفته نیست و به خصوص از شما که نماد مبارزه با فساد هستید، این پذیرفته نیست.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزرای محترم! امان از آقازادگان از آن بترسید که که هرکسی را به ذلت می‌کشاند. این حجم از محافظ برای چیست؟ از چه چیزهایی محافظت می‌کنیم آیا اینها در برابر مردم است؟ اگر واقعا معتقد به مولفه‌های دولت مردمی هستیم مانند رئیس جمهوری نباشیم که از ولنجک بیرون نیامد لذا مراقب باشیم از ارزش‌های ناب انقلاب فاصله نگیریم.

* دادن اختیار به استانداران تمرکزگرایی است نه تمرکز زدایی

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مخالفت با کلیات برنامه کابینه دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی! برنامه دولت شما برنامه خوبی است و روی آن کار شده، اما این مسأله این است که این برنامه‌ها را دولت‌های قبل هم ارائه کردند و در همین جا هم همین صحبت‌ها را کرده‌اند و همین وعده‌ها را دادند اما اکثرا در یک ایستگاه متوقف شدند؛ چون که به مسأله اصلی پرداخته نشده است.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: امروز دوستان می‌گویند ما می‌خواهیم تمرکززدایی کنیم، اتفاقا دارد مرکزیت‌گرایی انجام می‌شود. وقتی ما به استاندار قدرت می‌دهیم، استاندار هم 5-4 نفر در اطرافش هستند و این یعنی قدرت دست یک نفر باشد و او هر کار که می‌خواهد بکند. بیایید مجلس ایالتی ایجاد کنیم، شورای استان را قوی کنیم و قدرت را به شورا بدهیم. قدرت به استاندار دادن عین تمرکزگرایی است.

* رئیس جمهور: بازگشت اعتماد در گرو عمل به وعده هاست

بعد از طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف بار دیگر آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به دفاع از برنامه‌های دولت خود پرداخت و با تشکر از نمایندگان و هیات رئیسه و موافقین و مخالفین وزرای پیشنهادی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که غیر از معیشت و کسب و کار در کشور داریم و یکی از مواردی که آسیب دیده است، اعتماد است که باید برگردد و برگشتن اعتماد در گرو عمل به وعده هاست و بنای بنده و دولت آن است که به وعده‌ها عمل کنیم و مجلس مساعدت کند که دولت موفق به عمل به وعده‌ها باشد.

وی با تاکید بر اینکه چه در دوره انتخابات و چه در جلسات بعد انتخابات آنچه گفته بنایش عمل به وعده است و این را هم با ادعا نمی توان اثبات کرد جز اینکه مردم در هر کوی و برزنی ببینند دولت و وزرا به وعده هایشان عمل کرده اند،‌ تصریح کرد: من به آنچه عرض کرده ام اعتقاد دارم و کسی تصور کند این وعده برای دوره انتخابات بوده است اینگونه نیست چون در محضر خداوند و ارواح مطهر شهدا هستیم و سخنمان باید بر مبنای عمل باشد.

رئیسی در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس بر عدم ارائه برنامه تصریح کرد: آنچه تقدیم مجلس کردم یک برنامه خلاصه چند صفحه ای هست که اجمالا رویکردهای برنامه هست و یک برنامه کوتاه مدت 65 صفحه ای داریم که آنی و کوتاه مدت با محوریت مسائلی چون کرونا،‌ بازار سرمایه و کسری بودجه هست. برنامه دولت سیزدهم با 30مسئله کشور که برخی از این مسائل فرابخشی هست پرداخته شده و هم مسئله و هم مشکل روشن شده و هم راهکارهای برون رفت از این مشکل احصا شده است و مسئول مستقیم و مسئولین همکار مشخص شده است و زمانبندی هم شده است. مفصل قضیه به عنوان برنامه تحولی دولت سیزدهم تا چند روز آینده در خدمت عزیزان قرار می گیرد و اگر نقطه نظراتی باشد، نسخه پیش نویس نهایی خواهد شد.

بعد از بررسی کلیات مجلس وارد بررسی رای اعتماد به تک تک وزرا به ترتیب نام وزارتخانه بر اساس حروف الفبا شد. رسیدگی به رای اعتماد احتمالا تا سه شنبه ادامه می‌یابد و نمایندگان در روز سه شنبه رای گیری برای رای اعتماد را در دستور کار خواهند داشت.

 

رئیس‌جمهور: بازگشت اعتماد در گرو عمل به وعده‌هاست

آیت الله رئیسی گفت: یکی از مشکلاتی که غیر از معیشت و کسب و کار در کشور داریم و یکی از مواردی که آسیب دیده است اعتماد است که باید برگردد و برگشتن اعتماد در گرو عمل به وعده هاست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری فارس ؛  آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و در جلسه بررسی صلاحیت وزرا ضمن تشکر از نمایندگان و هیات رئیسه و موافقین و مخالفین وزرای پیشنهادی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که غیر از معیشت و کسب و کار در کشور داریم و یکی از مواردی که آسیب دیده است، اعتماد است که باید برگردد و برگشتن اعتماد در گرو عمل به وعده هاست و بنای بنده و دولت آن است که به وعده‌ها عمل کنیم و مجلس مساعدت کند که دولت موفق به عمل به وعده‌ها باشد.

* کسی تصور کند این وعده برای دوره انتخابات بوده است

وی با تاکید بر اینکه چه در دوره انتخابات و چه در جلسات بعد انتخابات آنچه گفته بنایش عمل به وعده است و این را هم با ادعا نمی توان اثبات کرد جز اینکه مردم در هر کوی و برزنی ببینند دولت و وزرا به وعد ه هایشان عمل کرده اند،‌ تصریح کرد: من به آنچه عرض کرده ام اعتقاد دارم و کسی تصور کند این وعده برای دوره انتخابات بوده است اینگونه نیست چون در محضر خداوند و ارواح مطهر شهدا هستیم و سخنمان باید بر مبنای عمل باشد.

رئیسی در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس بر عدم ارائه برنامه تصریح کرد: آنچه تقدیم مجلس کردم یک برنامه خلاصه چند صفحه ای هست که اجمالا رویکردهای برنامه هست و یک برنامه کوتاه مدت 65 صفحه ای داریم که آنی و کوتاه مدت با محوریت مسائلی چون کرونا،‌بازار سرمایه و کسری بودجه هست. برنامه دولت سیزدهم با 30 مسئله کشور که برخی از این مسائل فرابخشی هست پرداخته شده و هم مسئله و هم مشکل روشن شده و هم راهکارهای برون رفت از این مشکل احصا شده است و مسئول مستقیم و مسئولین همکار مشخص شده است و زمانبندی هم شده است. مفصل قضیه به عنوان برنامه تحولی دولت سیزدهم تا چند روز آینده در خدمت عزیزان قرار می گیرد و اگر نقطه نظراتی باشد، نسخه پیش نویس نهایی خواهد شد.

وی به برخی اظهارات درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: ما وقتی به تیم اقتصادی و هماهنگی اشاره کردیم از احدی رفع مسئولیت نمی کند و وزیر و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت همه مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند ولی این جمع همکاری و هماهنگی نیاز دارد و همه دولت نسبت به سفره مردم مسئولیت دارد ولی به دلیل انجام هماهنگی بین تیم اقتصادی و نبودن چند آهنگی در تیم اقتصادی یک هماهنگی در کنار تیم اقتصادی تعریف کردیم.

رئیس جمهور به موضوع بانک‌ها اشاره کرده و خاطرنشان کرد: مسئله بانک ها مهم و محوری هست و باید آن را حل کنیم و ما برای موضوع بانک‌های خصوصی و غیر خصوصی راهکارهایی را بررسی کردیم و تیم اقتصادی نگاه‌هایی دارد و لازمه این است که با همکاری مجلس و کمیسیون اقتصادی به نظر مشترک برسیم تا نظرات به اقدام و عمل تبدیل شود و نظام بانکی را با همکاری مجلس و صاحبنظران اقتصادی اصلاح کنیم.

* بانک مرکزی باید از حالت توصیه کننده خارج شود 

رئیسی تاکید کرد: بانک مرکزی باید از حالت توصیه کننده خارج شود و جایگاه نظارتی جدی پیدا کند و نظارتش با یک سری از پیگیری‌های جدی همراه شود و این از ضرورت‌هایی است که باید انجام شود.

وی با بیان اینکه بعضا نسبت به شاخص‌های اقتصادی تردید وجود دارد،‌ گفت: باید نسبت به شاخص های اقتصادی بازنگری بکنیم و این شاخص های اقتصادی اول باید اصلاح و بعد راستی آزمایی شود و بعد مورد استناد مجلس و دولت و دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی قرار گیرد.

* از ظرفیت بانوان غفلت نخواهیم کرد

رئیسی با اشاره به استفاده از ظرفیت بانوان گفت: حتما این را مورد توجه قرار داده و خواهد داد چون این ظرفیت می تواند در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و تولید نقش آفرین باشد و ما از آن غفلت نکردیم و نخواهیم کرد و حضور بانوان خلاصه در وزرا و کابینه نخواهد شد و از این ظرفیت در جای جای کشور به عنوان زنان نقش آفرین استفاده خواهد شد و ما به این نقش باور داریم.

وی درباره بهره‌گیری از ظرفیت اقوام در کشور تصریح کرد:‌ باید از همه ظرفیت‌ها برای اداره کشور استفاده کنیم و ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در اهل سنت وجود دارد. ما نسبت به خانواده فقیر اهل سنت و خانواده شیعه مورد سوال هستیم و چه فرقی می‌کند که یک جوان برومند و کارآمد ولی بیکار در کشور با مدرک فوق لیسانس یا دکترا از این قوم با این گویش یا از آن قوم با‌ آن گویش باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت متعلق به جمهور است و جمهور هم 80 میلیون جمعیت با 80 میلیون جمعیت با گویش های و اقوام مختلف است،‌ گفت: همه اینها آحاد این ملت هستند و ما نسبت به همه اینها و چه کسانی که به این دولت رای داده‌اند و چه ندادند،‌ مسئولیم.

* دولت نسبت به ایرانیان خارج از کشور تکلیف دارد

وی با تاکید بر پیگیری حقوق ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور از حقوقی برخوردارند و دولت نسبت به آن‌ها تکلیف دارد و آنان تعلق به این سرزمین دارند و بهترین جایی که این ایرانیان می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند در وطن است و زمینه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم خواهیم کرد و امنیت و حقوق اساسی و احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور را پیگیری خواهیم کرد.

رئیسی افزود: باید وزارت خارجه و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور دنبال کنند تا اینها بدانند حضورشان در کشور و سرمایه گذاری‌شان در کشور بهترین سرمایه گذاری و حضور خواهد بود.

وی با اشاره به برخی نکات در مورد اعضای کابینه گفت: در این کابینه که فعال کردیم خیلی از این اسامی تکرار شد ولی چون در مورد دو تا از وزارتخانه‌ها (‌اطلاعات و دفاع) مردم آشنایی کمتری دارند و زمان کمی بود که افرادش قطعی شد و مطرح کردیم، بقیه وزارتخانه ها 50تا 60بار اسمشان برای مدیریت‌های مختلف تکرار شد.

رئیس جمهور با اشاره به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم بهره‌گیری از ظرفیت ایثارگران در کابینه تصریح کرد: آقایان نمی خواهند ریا شود و الّا برخی از همکاران ما از ایثارگران و خانواده شهدا هستند و این برای ما افتخار است.

رئیسی با اشاره به بهرام عین‌الهی گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برخی انتقادات نسبت به وی بیان داشت: شاید 50بار اسم ایشان در سایت برای قسمت های مختف تکرار شد و از چهره های انقلابی و علمی و کارشناس و از همه مهم‌تر دلدادگی به ارزش‌ها و انقلاب نظام است و حاضر است خطر کند و از آبروی خودش مایه بگذارد و ایشان مورد نظر بسیاری از پزشکان و جامعه پزشکی است.

وی با بیان اینکه برنامه ها هم کیفی و هم کمی و قابل پایش و اندازه گیری هست، گفت: هم برنامه و هم مسئول برنامه و هم زمان برنامه و هم همکاران مشخص شده نو از ناحیه مجلس قابل پایش است و دلمان می‌خواهد این مطالبه گری از ناحیه نمایندگان و فرهیختگان باشد تا در این دوره، آزمون و خطا نداشته باشیم و نتایج را با استفاده از همه تجربیات دنبال کنیم.

* ابهام قانون نباید منتهی به تعطیلی و عدم اجرا باشد

رئیسی با بیان اینکه در مورد اموال و دارایی ها قانون تصویب شد ولی این قانون بعد از چند سال اجرا نشد،‌ گفت: از اولین اقداماتم در قوه قضائیه تهیه آیین نامه این قانون بود و اشکال گرفتند و گفتند برخی مواد این قانون ابهام دارد ولی من گفتم ابهام قانون نباید منتهی به تعطیلی و عدم اجرا باشد و همزمان با اجرا به رئیس مجلس نامه بنویسیم تا رفع ابهام شود و ما همین کار را کردیم و آیین‌نامه را تهیه و سامانه را راه اندازی کردیم و مسئولین اموالشان را اعلام کردند ولی پاسخ به سوالات در مجلس مطرح است و ان شالله دکتر قالیباف دستور خواهد داد تا این ابهامات برطرف شود.

وی با بیان اینکه اموالش را در زمان انتخابات اعلام کرده است، ‌تصریح کرد: اولین کسی که قانون را اجرا کردم من بودم و در عرصه انتخابات هم به این سوال پاسخ دادم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت هوشمند و شفاف سازی جزو برنامه های دولت است، گفت: معتقدیم بخش‌هایی مثل مسائل امنیتی را نمی‌شود بیان کرد ولی بسیاری از مسائل اقتصادی باید پشت ویترین قرار گیرد و به شفاف‌سازی عقیده دارم و از جمله شفاف‌سازی ها این است که سامانه جامعی را راه اندازی کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به مسئله منابع طبیعی و اراضی تحت مالکیت دولت گفت: مسئله منابع طبیعی ذخایر کشور است و حفظ محیط زیست از مسائل مهم کشور است و محوریت کار وزارتخانه های مربوطه ما قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه اولین اولویت ما سلامت مردم و مبارزه با کرونا است،‌ تصریح کرد: تولید واکسن داخلی اولویت ماست اما همزمان با افزایش تولید داخلی واکسن هم وارد می‌کنیم و باید در زمان کوتاهی واکسیناسیون مردم را اجرایی کنیم و این امکان پذیر است و پیگیری‌های من از طرف مسئولین خارج از کشور و معاون اول و هلال احمر و وزارت بهداشت و وزارت خارجه بصورت روزانه و در هر روز چند بار واکسینه کردن از اولویت های ماست.

وی با بیان اینکه مناطق محروم از مواردی است که در برنامه ششم توسعه آمده است و حتما در برنامه توسعه هفتم و در برنامه ما مورد توجه قرار خواهد گرفت،‌گفت: مناطق محروم در اولویت است و حتما برای آن برنامه داریم.

* نباید تصور کنیم یک قشر تمام کشور است

رئیسی با بیان اینکه ساختارهای موازی دولتی امکانات را هدر می‌کند و جزو اولویت های ما هم هست، گفت:‌ «نظام هماهنگ پرداخت» را در ادارات، «نظام ناهماهنگ پرداخت» می نامیدند ولی عدالت در پرداخت برای ما مهم است و اگر یک قشر حقوقشان اصلاح می شود خوب است که به سایر اقشار هم توجه شود و نباید تصور کنیم یک قشر تمام کشور است.

* متناسب‌سازی حقوق دریافتی با تورم باید شامل همه دستگاه‌ها شود

رئیس جمهور ادامه داد: متناسب سازی حقوق دریافتی با تورم باید شامل همه دستگاه‌ها شود و این یکی از جلوه‌های عدالت است.

وی افزود: آمادگی داریم هم خودمان و هم امکانات خودمان را برای اجرای عدالت هزینه کنیم و اجرای عدالت می تواند محور تحول در کشور را شکل دهد و این باعث رضایت همه می شود؛ هرچند ممکن است عده ای از این قضیه ناراحت شوند ولی رضایت عموم شهروندان برای ما مهم است.

وی با اشاره به عدم تمرکززدایی گفت: باید یک کار کارشناسی در این مورد شود و باید اختیارات را به روسای کل و استانداران و فرمانداران داد و اصل اینکه همه چیز به مرکز نگاه نشود درست است ولی باید یک کار دقیقی شود.

رئیسی با بیان اینکه تعامل با تمام کشورهای دنیا به ویژه همسایگان را جزو سیاست خارجی مان می‌دانیم،‌ گفت: کشور ما تولیدات و بازار خوبی دارد و اگر دیپلماسی اقتصادی فعال باشد می تواند صادرات را فعال کند تا رونق تولید ایجاد شود و این جزو برنامه های دولت است. باید ظرفیت غیر فعال تولیدی در کشور را که 40درصد است فعال کنیم تا اشتغال زیادی ایجاد شود.

وی افزود: ما بهترین هیات های مستشاری را برای دولت و مجلس می‌دانیم چون مجموعه ای نخبگان و کارشناسان و صاحبنظران است و غیر از جایگاه کارشناسی می تواند به عنوان مشاوری امین برای وزرا و دولتمردان ما در کمیسیون‌های کاری مطرح باشد و این ظرفیت مورد توجه ما خواهد بود.

رئیسی با بیان اینکه مسئولیتش من برای پیگیری و بررسی و شناخت نسبت به توانایی افراد، به‌جای خودش است و تردیدی در این جهت نیست، گفت: بخش های مختلف و مردم امید بسته اند که دولت بتواند گره‌ها را باز کند و این امیدها افزایش پیدا کند و این وابسته به این است که مردم حس کنند ما به آنچه گفته‌ایم پایبند باشیم و همه اقشار باید بدانند که سمت و سوی دولت این است که صادق الوعد است.

وی با تاکید بر اینکه هرچند برخی از اقدامات ممکن است زمانبر باشد ولی مردم توقع دارند که نتیجه برخی اقدامات در کوتاه مدت مشخص شود،‌ گفت: این نیازمند آن است که در اصلاحیه برنامه سال1400 اگر مواردی وجود دارد، تقدیم مجلس شود و من برای این مسئله تیمی را مامور کرده ام و برای سال 1401 بسیار مهم است و باید همراه با کسر بودجه نباشد و معضلاتی که در 1400 بود را نداشته باشیم تا مشکلات کشور را به حداقل ممکن برسانیم.

رئیسی با بیان اینکه هم بورس و سهام عدالت در دستور کار است و جاماندگان سهام عدالت در دستور کار است و این را دنبال خواهیم کرد، گفت: مقداری عزیزان باید حوصله کنند تا وزرا با رای اعتماد مجلس مشغول به کار شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق محروم مورد توجه خواهند بود، گفت: در برخی از استانها که مشکل جدی دارد استاندار ویژه انتخاب می‌کنم تا در دولت بطور متناوب حضور پیدا کنند و ممکن است در جایی نماینده خاص تعیین کنیم و از اختیاراتی که قانون در  اختیار رئیس جمهور قرار داده استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یارانه ها قانون است و باید قانون را اجرا کنیم گفت: طبیعتا روی این قضیه بررسی خواهد شد و ما با یک کار کارشناسی موضوع را به مجلس تقدیم می کنیم. 

رئیسی تاکید کرد: طرح دادن حق مجلس است ولی توصیه ام این است که بسیاری از این طرح‌ها اگر با همکاری دولت در مقدمات کار باشد هم دغدغه نمایندگان حل می شود و هم همراه با کار کارشناسی هست و در ادامه راه هم با مشکل دچار نخواهد شد.

رئیسی در مجلس: در معرفی وزرای پیشنهادی فشاری نبود

رئیس‌جمهور گفت:‌ رابطه نَسَبی، فامیلی و خانوادگی و فشار از ناحیه حزبی در انتخاب و پیشنهاد وزرا هیچ نقشی نداشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری تسنیم ؛  سخنرانی آیت الله رئیسی رئیس جمهور در صحن مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌های دولت و دفاع از وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم آغاز شد.

رئیسی در ابتدای سخنانش با تشکر از مردم و هیئت‌ها برای عزاداری در ایام عاشورا با رعایت مقررات بهداشتی گفت: از رئیس مجلس، هیئت رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس و ابتکار خوب و ارزشمند در بررسی وضعیت وزرای پیشنهادی و جلسات با وزرای پیشنهادی صمیمانه تشکر می‌کنم.

رئیسی گفت: سند تحول مردمی به‌عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادی پنج‌گانه است؛ نخست، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دوم تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، سوم اقتصاد مقاومتی، چهارم تأمین وبهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و پنجم توسعه روابط بین المللی براساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام است که در هریک ازبرنامه ها عدالت وپیشرفت کانون برنامه ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود.

وی اضافه کرد: به علاوه زنجیره کامل فرایند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع موجود، تصویر پردازی از آینده مطلوب و تاکید بر ارائه راهبردها و راهکارهای معطوف به علل وقوع چالش‌ها ، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری انسانی مالی دولت با رویکرد یاری دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور با بیان این مطلب که کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌سازی و تسهیل‌گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به‌ویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشران تحول‌خواهی هستند، اظهار داشت: از دیگر حوزه‌های مورد تأکید در برنامه است و همه برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که تضمین‌کننده تحقق دومحور اصلی و مهمی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی و کشف و تقویت استعدادهاست. علاوه بر این عدالت‌محوری در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت است. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همه جانبه برای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق عامه است، همچنین در فعال‌سازی با رویکرد خانواده‌گرا و حمایت همه‌جانبه از خانواده برنامه شکل می‌گیرد.

رییسی اضافه کرد: برای تحول در دو محور عدالت و پیشرفت یا با مشارکت همگانی برنامه دولت چرخش‌های تحول‌آفرین زیر را دنبال می‌کند. چرخش از دموکراسی کندکننده و فسادخیز به نفع ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی، تغییر رویکرد از اقدامات صرفا مقابله‌ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد، چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به رویکرد تلفیق سیاست‌های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی است از جمله برنامه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد از بخشی‌نگری و پایتخت محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال‌سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی، گذار از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و موسمی در حلقه‌های بسته‌ کارشناسی به فرایندهای جلب مشارکت حداکثری به ویژه در حوزه نخبگانی از جمله این برنامه‌ها است.

رییسی عنوان کرد: تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه، ممانعت از تغییر پی‌درپی مقررات جهت ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت، افزایش نقش دولت در تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در فضای کسب و کارها تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین از جمله این برنامه‌ها است.

وی تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور، تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تامین منابع مالی دولت به افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار ، تغییر رویکرد از بودجه‌ریزی سنتی و مبتنی بر چانه‌زنی به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی و هوشمند از جمله این برنامه‌هاعنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهم شرایط و وضعیت کشور را که نمایندگان خود مطلع هستند و ارقام را می‌دانند بگویم، اینها مشکلاتی است که امروز دولت با آن مواجه است که یک برنامه آنی، فوری و کوتاه مدت با محوریت مشکلات پیش رو و یک برنامه میان مدت و بلند مدت در دولت تعریف کرده‌ایم و این برنامه‌ها به زودی در اختیار نمایندگان و نخبگان کشور قرار خواهد گرفت و مشکلات که امروز دغدغه همه است در این برنامه تقدیم خواهد شد.

رئیس‌جمهور اولویت نخست خود را در دولت، مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور عنوان کرد و گفت: تعجیل در واکسیناسیون عمومی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی و ارتقای سطح درمان اولویتی است که دولت در بحث کرونا دنبال می‌کند. اولویت دوم مسئله اقتصاد، ثبات اقتصادی، بهبود شاخص‌های کلان و تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب و کار است.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی نتیجه گره زدن اقتصاد به خواست دیگران است، خطاب به نمایندگان گفت: شما هم خوب از این وضعیت مطلع هستید. حل مشکلات تورم بالای 44 درصد اعلامی مرکز آمار یا بیش از 55 درصد بانک مرکزی، افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت شدید مردم و خانوارها و سختی معیشت مردم، رشد بالای نقدینگی، حجم بالای بدهی دولت و مسائلی از این دست امکان پذیر است اما نیاز به برنامه دارد و همچنین نیازمند نیروی کارآمدی است که در جای جای کشور بتواند تحول‌آفرین باشد.

وی شرط سوم انجام این کار را پیگیری و نظارت تا آخرین لحظه و تحقق اجرای برنامه‌های تحول در کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر این سه شرط باشد حتماً بر مشکلات فائق خواهیم آمده و دولت با کمک مجلس این کار را انجام خواهد داد.

رییسی با اشاره به شاخصهایی که در انتخاب وزیران مد نظر قرار گرفته است، گفت: مساله توجه به تخصص و داشتن دانش در حوزه مأموریت از مسائل مورد توجه در انتخاب و معرفی وزیران بود. داشتن تعهد کاری، روحیه انقلابی و جهادی، فساد ستیزی و مردمی بودن از دیگر شاخص‌های انتخاب وزیر بود. در کابینه ترکیبی از جوانان، جوانگرایی و تجربه در کنار یکدیگر قرار گرفت تا بتواند مجموعه تخصص، تعهد و داشتن دانش در حوزه ماموریت و تجربه کار، امور را به پیش ببرد و یک نتیجه کارآمدی بسازد.

وی افزود: روش انتخاب همکاران این طور بود که ابتدا فراخوانی در سایت داشتیم و بسیاری از نخبگان در آن شرکت کردند و افراد و چهره‌های بسیاری معرفی شدند. این مشارکت مردم در معرفی نیروهای کارآمد بسیار برای دولت مفید و موثر بود. اسم وزیران پیشنهادی جز دو وزیر، ده‌ها بار در سایت پیشنهاد شد. بعد از پیشنهادات مردم، اسامی در 9 کارگروه تخصصی برای بررسی ارسال و از مراجع ذیصلاح دستگاه‌های نظارتی در داخل و بیرون از دولت و دستگاه قضایی استعلام شد. با حساسیت سوابق اجرایی این افراد دنبال شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: برای هر وزارتخانه چند نفر مشخص شدند و کارگروه‌های تخصصی معین شد تا برنامه آنان و مصاحبه با تک تک افراد پیشنهادی انجام شود. در هر کارگروه 5 نفر، مصاحبه و ارزیابی شدند. مصاحبه کنندگان با تعیین شاخص‌هایی برای نمره دادن از نظرات یکدیگر مطلع نبودند و در جای دیگر نظرات این افراد جمع بندی می شد و در نهایت این نظرات را از نزدیک با بررسی‌های دقیق نهایی کردم.

رییسی تصریح کرد: تلاش این بود به سراغ بسیاری از نیروهایی که در ذهن شما است و نیروهایی که می‌شناسید، برویم و از این شاخص‌ها هم برخوردار هستند به سراغ آنها هم رفتیم اما ممکن است هر دعوتی با مسائلی مواجه شود که برخی مشکلاتی داشتند و برخی در مجلس بودند و ترجیح آنان ماندن در مجلس بود مانند آقای نیکزاد و آقای امیرآبادی.

رئیس دولت سیزدهم یادآور شد: هرگز رابطه سببی، نسبی، خانوادگی فشار از فرد، جریان و حزبی مطلقا در پیشنهاد و انتخاب وزرا نقش نداشته است. مرا می‌شناسید کسی نیستم که بخواهم با فشار و تحمیل فردی را انتخاب کنم و این در روحیه من نیست. البته پیشنهاد افراد مختلف و دلسوزان را بررسی کردیم. در ارتباط با کار شاید ترکیب را طوری ببینید که هر کدام از یک بخش و جایی هستند که باید بگویم این ترکیب، یک تشکل یا حزب سیاسی نبود که هر کسی در این تشکل بوده، همه را در این کابینه بگذاریم. سعی کردیم افراد شایسته را از بخش‌های مختلف پیگیری و آنان را معرفی کنیم برای همین این جهت هم مورد تاکید و توجه بوده است.

رئیس جمهور گفت: در بررسی وضعیت و صلاحیت وزرا تلاش شده به این محورهایی که همواره مورد تاکید رهبری است و همه ما بنده به عنوان طلبه و شما تلاش کنیم افرادی که می خواهیم به کار گماریم حتما کارآمدی مورد توجه باشه ارزشی بودن مساله محوری باشد توجه به مردم و مردم گرایی مورد تاکید باشد جوان و نیروی جوان مورد تاکید باشد و ما تلاشمان این است که این شاخص ها قابل توجه باشد. در این که شرایط کشور شرایطی است که باید همکارانی داشته باشیم که برون رفت از این شرایط را بتوانند تسهیل کند.

* دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

رییسی در ادامه به بررسی کارنامه وزیران پیشنهادی دولت پرداخت و گفت: در وزارت آموزش و پرورش چند سند تحول وجود دارد که در دوره انتخابات تاکید کردیم، فرهنگ و آینده سازان در کشور و معلمان و فرهنگیان موضوع با اهمیتی است، توجه به توانمندی معیشتی و علمی فرهنگیان مورد توجه ماست، حتما فرهنگیان بدانند در برنامه دولت توجه ویژه به فرهنگیان به ویژه طرح رتبه بندی مورد توجه است که با همکاری مجلس دنبال می‌کنیم. علاوه بر این مساله توجه به سند تحول آموزش و پرورش مورد تأکید ماست. توجه به مسئله شورای‌عالی آموزش و پرورش بسیار مهم بوده است و بررسی کنید رؤسای جمهوری در ادوار گذشته چند نفر در این جلسات شرکت کردند، ان‌شاءالله در مسائل مهم شورای‌عالی آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهیم.

رئیس جمهور گفت: در همه ادوار مسئله آموزش و پرورش مطرح شده ولی باید حل اساسی شود مساله مهمی که در رابطه با موضوع فرهنگیان است رابطه خانه و مدرسه است که باید به صورت کامل و سیستمی دنبال شود.

رییسی درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: زمانی که در آستان قدس بودم در دانشگاه فردوسی گفتم برخی از از اساتید برجسته را معرفی کنند که این کار را کردند و ما چند اساتید برجسته را جذب کردیم در بخش تربیت بدنی و مسائل روانشناسی چهره‌های خوبی جذب شدند. در زمینه آموزش و پرورش باغ‌گلی مشغول کار شد با نگاه تحولی یک جوان تحولی وارد کار شد یک جوان تحولگرا وارد شد همان موقع یک عده مقابلش ایستادند نامه و شب‌نامه پخش کردند.

وی تاکید کرد: ما یک گروه تخصصی فرستادیم ببینیم که کارهای ایشان اشکالی دارد دیدیم نه، ایشان کار خود را ادامه داد بعد از این که آمدیم تولیت جدید دوباره شروع کردند شب‌نامه پخش کردند تولیت جدید گروه از تهران آوردند و کار ایشان را بررسی کردند که ایشان تا امروز کار خود را ادامه می‌دهند در آموزش و پرورش هم مساله تخصص را در نظر گرفتیم ایشان دکترای تعلیم و تربیت است برخلاف آنچه در برخی سایت‌ها پخش کردند معلمی مدرسه مهد کودک در حوزه دبستان و دبیرستان تا دانشگاه همه مراحل را بوده است.

رئیس دولت سیزدهم گفت: برخی می‌گویند باید تجربه داشته باشد اداره کردن چندین مجموعه آموزشی هفت هزار دانش آموز قریب هزار معلم و همکاری با بخش های مختلف آموزش و پرورش ما اسم این را تجربه می گذاریم، ایشان این جهت را دارند هم دانش و هم تجربه دارند ما بررسی کردیم همه گزینه‌ها از تیم کارگروه ما عبور کردند تک تک این ها بررسی نسبت به آنان صورت گرفت و به آنان نمره دادند.

* دفاع از زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات

وی در ادامه درباره وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایشان تجربه دهه 80 دارند و هم در مدتی که در دستگاه قضایی کار کردند، تجربه موفقی داشتند. برنامه ما در وزارت ارتباطات هوشمندسازی، شفاف سازی، فعال کردن اقتصاد فضای مجازی است. با شناختی که از عیسی زارع پور داریم ایشان می‌توانند با تخصص و تجربه ای که دارند به نتیجه برسانند.

* دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات

رئیسی درباره وزیر اطلاعات افزود: آقای خطیب هم دانش اطلاعاتی و امنیتی و هم تجربه چندین ساله در وزارت دارند. این دو جهت علم و دانش و تجربه کار در آقای خطیب وجود دارد. بدنه بسیار انقلاب و حزب اللهی در وزارت اطلاعات داریم. آقای خطیب نسبت به جریان مدیریتی هم با روحیه تحولی که دارند با انتخاب همکاران و مدیران انقلابی در این مجموعه تحول ایجاد کنند و بتوانند در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد و جلوگیری از نفوذ، صیانت از دولت و صیانت از همه بخش‌های نظام و صیانت از مردم در مقابل هجوم‌ها برنامه ریزی کنند.

* دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد

وی درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: در این وزارتخانه موضوع دانش و تخصص و داشتن اطلاعات اقتصادی، آشنایی با وزارت اقتصاد مورد تاکید بوده است. بهترین نوع از معرفت و شناخت نسبت به یک دستگاه بودن در یک مجموعه است البته منحصر به این نیست . شناخت یک مجموعه برای فردی که می خواهد احراز یک مسوولیت کند، مهم است.

وی در عین حال گفت: معاون اول رئیس جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی قرار دادیم. به همه هم گفتیم برای این که بگو مگو نباشد معاون اول مسوول هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه های اقتصادی که در این رابطه می توانند نقش داشته باشد. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی آن کاملا مورد توجه بوده است. 

* دفاع از وزیر پیشنهادی کار

رییسی درخصوص وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ عبدالملکی جوان، پاکدست ، فسادستیز دارای تجربه موفق در جایی که بوده است. ایشان دکترای اقتصاد دارد و از فرهیختگان دانشگاه و اساتید دانشگاه در اقتصاد است. علاوه بر این ایشان معاونت بخش اشتغال کمیته امداد را برعهده داشتند علاوه بر اینکه عضو هیات امنا از طرف مقام معظم رهبری هستند یعنی امین آقا هم در این وزارتخانه و یکی از هیات امنا هستند.

رئیسی گفت: وزارت تعاون بخش مهمی به عنوان رفاه اجتماعی دارد. ایشان قبل از این سوابقی در آنجا دارند در صندوق‌های مختلفی که در آنجا عضویت داشتند و موفقیتی هم در معاونت اشتغال داشتند.من از بازرسانی که رفتند و حوزه ایشان را بازرسی کرده‌اند سوال کردم گفته‌اند از حوزه‌های موفق معاونت کمیته امداد امام، معاونت اشتغال است. در این مدت ایشان مبلغی که در اختیارشان بوده سعی کرده‌اند به نحو کامل نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم دانش اقتصادی ایشان برای بنگاه‌هایی است که ما در وزارت تعاون داریم و هم در ارتباط با مساله داشتن تجربه آن هم تجربه موفق در اشتغال که مساله ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مساله اشتغال مساله بسیار مهمی است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما به مردم قول داده‌ایم وزارتخانه‌ای که مساله اشتغال و مدیریتی که این کار را بر عهده دارد، توانا باشد برای که بتواند اشتغال را اجرایی کند. ایشان با نیروی جوانی و نخبگی و پاکدستی ان‌شالله این وزارتخانه را اگر اعتماد نمایندگان مجلس در کنار معرفی ما قرار گرفت حتما می‌تواند در آنجا با دوستانی که از ایشان استفاده خواهد کرد، تحول ایجاد کند.

* دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری

رییسی درخصوص وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری گفت: امین‌حسین رحیمی هم آشنا به مسائل قضایی- حقوقی و هم آشنایی به مسائل مجلس و هم آشنا به دلیل دیوان محاسبات و دوره‌ای که در دیوان محاسبات به مسائل دولت بوده است. یعنی کسی که می‌خواهد در وزارت دادگستری باشد که دولت، مجلس، دستگاه قضایی را خوب بشناسد و هم این ارتباطات به خوبی برقرار کند ما آقای رحیمی را هم از تجربه و هم از دانش کافی برخوردار می‌دانیم.

* دفاع از وزیر پیشنهادی دفاع

رئیس‌جمهور درخصوص وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: امیر آشتیانی که هم نیروهای مسلح به عنوان وزیر دفاع از معرفی ایشان خوشحال شدند. ایشان نیروی مجرب با علم و آگاهی نسبت به مسائل نیروهای مسلح و موضوع وزارت دفاع و چهره خوشنام در مجموعه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی و سپاه است.

* دفاع از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: آقای قاسمی در قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران دولت در حوزه راه و شهرسازی کارهای بسیاری انجام داده است. البته افراد دیگری هم برای این وزارتخانه مطرح بودند اما عده زیادی نسبت به افرادی اظهارنظرهایی داشتند که خواستم نظرات نمایندگان را داشته باشم چون قرار است با مجلس کار کنیم.

وی ادامه داد: موفقیت دولت در گروه همکاری و حمایت مجلس و همچنین همفکری با مجلس است. موضوع مهم ما در این وزارتخانه ساختن یک میلیون مسکن در هر سال و در 4 سال ساخت 4 میلیون مسکن است که آقای قاسمی در این زمینه برنامه دارد و برای ما مهم است که کسی بتواند روی کار بیاید که این وعده دولت را عملی کند و با تجربه‌های کاری خود گام‌هایی در این زمینه بردارد که به‌صورت انضباط و با ترکیبی از حرکت انقلابی، تحولی در وزارتخانه ایجاد کند.

* دفاع از وزیر پیشنهادی صمت

رئیس‌جمهوری درباره آقای فاطمی امین وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت و مسائل و مشکلات در این وزارتخانه گفت: بخشی از مسائل در این وزارتخانه انجام شده و بخشی به صورت کلان همچنان باقی است. این وزارتخانه در ارتباط با اهداف مهم اقتصادی دولت نقش بسیار مهمی دارد و نیازمند سلامت، شجاعت، جامع‌نگری، تخصص و داشتن روحیه انقلابی و جهادی است.

رئیس دولت سیزدهم اضافه کرد: فاطمی امین در آستان قدس رضوی مسوول بخش اقتصادی بود و روز نخست که به آنجا رفتم وضعیت حسابرسی بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه آستان قدس مشروط و مردود بود و جز دو شرکت که مشکل اساسی داشت، بقیه شرکت‌ها رفع مشکل و شفافیت در بخش اقتصادی آستان قدس برقرار شد.

رئیس‌جمهوری درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر پیشنهادی صمت در حوزه‌هایی که بود عملکرد موفقی داشت. با توجه به بررسی متخصصان امیدوارم وزیر پیشنهادی با علم و دانش و تخصص در کنار تعهد و بتواند گام‌هایی بردارد تا شاهد تحول در این وزارتخانه باشیم.

* دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت علوم

رییسی همچنین درباره زلفی‌پور گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: علاوه بر دوران معلمی، وی الان هم استاد است و 7 سال مدیریت دانشگاه کلان و صاحب نامی را بر عهده داردو مسئول مجمع بسیج است و روحیه انقلابی و تحولی دارد.

وی ادامه داد: زلفی‌گل در مجموعه آموزش عالی در جهان هم چهره علمی صاحب نام است و در حوزه مدیریت هم مدیریتی موفقی در همدان داشته است و امیدوارم بتواند منشاء آثار برای وزارت علوم باشد.
دولت تضمین کننده آزادی‌های مشروع است.

* دفاع از وزیر پیشنهادی ارشاد

رئیس‌جمهوری سپس درباره آقای اسماعیلی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اهمیت این وزارتخانه گفت: امروز موضوع اقتصاد را موضوع فوری کشور مطرح می‌کنیم. البته اولویت موضوعی با فرهنگ است به نظر ما در دولت سیزدهم فرهنگ یک موضوع پیشران است که باید به آن توجه کرد.

وی افزود: آقای اسماعیلی که برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شده، مورد توجه گروه مصاحبه قرار گرفت که هم دانش و هم تجربه در این کار دارد و برای همین معرفی شد. با توجه به حساسیتم به مساله فرهنگ‌، با اعضای این کارگروه نشستی برگزار و تک تک شاخص‌ها را بررسی کردم. یکی از آنها آقای صفار هرندی که وزیر ارشاد بود گفت که در مجموع افرادی که معرفی شده‌اند آقای اسماعیلی را از بقیه شایسته‌تر یافته‌ام.

رییسی خطاب به اهالی فرهنگ و هنر گفت: اهالی فرهنگ و هنر بدانند که ما به شما آزادی ندادیم، خدا داده است و ما تضمین کننده آزادی‌ها هستیم. دولت تضمین کننده آزادی‌های مشروع است تا بتواند این آزادی را فراهم کند و ظرفیت‌های اهالی فرهنگ و هنر شکوفا شود که این کار بر عهده این وزارتخانه است و ان‌شاءالله انجام خواهد شد.

رئیس دولت سیزدهم اظهار کرد: وحیدی وزیر پیشنهادی کشور چهره‌ای است که علاوه بر دانش یک چهره راهبردی هم هست. کسی که در وزارت کشور مطرح می‌شود، کسی است که می‌خواهد کشور را تدبیر مدام داشته باشد و نخ تسبیح بخش‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور است.
وی ادامه داد:‌ آقای وحیدی با بررسی انجام شده می‌تواند با نگاه راهبردی و روحیه بالا و مدیریت خود، وزارت کشور را به نحوی اداره کند که دغدغه همه دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور مرتفع شود.

* دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی

رییسی همچنین درباره ضرغامی وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: مسئله مهم گردشگری، اقتصاد گردشگری است. کشور ما زمینه‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد گردشگری دارد.

رئیس جمهور افزود: در ارتباط با مساله گردشگری که بتوان هم فرهنگ را در گردشگری داشت و هم معرفی فرهنگ اسلامی و ایران انجام شود، بسیار مهم است و این باید توسعه یابد. بسیاری این حرف را زدند اما در عمل چنین نشد ضمن تشکر از پیشینیان باید بگویم یکی از راهکارهای اقتصاد بدون نفت اقتصاد گردشگری است که با توانمندی مهندس ضرغامی این کار دنبال می‌شود و مسئله میراث فرهنگی در حوزه‌های گردشگری داخلی و خارجی می‌تواند به جایگاه شایسته برسد.

* دفاع از وزیر پیشنهادی نفت

رییسی در مورد برنامه های وزیر نفت اظهار داشت: در مورد وزارت نفت آقای مهندس اوجی جزو چهره های نامدار و خوشنام وزارت نفت هستند که در علم و دانش سرآمد بوده اند، پست‌هایی که ایشان احراز کردند تا معاونت وزارت نفت بوده و ایشان در همه ادوار چهره موفقی بوده است. ایشان دانش مرتبط دارد و هم دارای تجربه است و می‌تواند با حرکت جهادی اقداماتی در این وزارت خانه انجام دهد. دوستان نگران نباشند نسبت به فروش نفت هم اقدامات خوبی در این زمینه وجود دارد.

رئیس‌جمهوری گفت: ما در حوزه وزارت نیرو در حوزه آب و برق عقب ماندگی داریم که باید جبران شود باید اقدامات خوبی صورت گیرد تا شاهد قطعی برق‌ نباشیم، محرابیان وزارتخانه را می‌شناسد نسبت به وزارت نیرو، سدسازی و ساخت نیروگاه ها اقدامات خوبی انجام داده است، بحث ما ایجاد نیروگاه‌ها و تولید برق است مدیریت آب در کشور بسیار مهم است این مشکلات می‌تواند با کمک نمایندگان حل شود.

رئیس دولت سیزدهم اظهار داشت: ما برای گزینه وزارت ورزش و جوانان جلسه ای با نام‌آوران ورزش داشتیم که آنان می‌خواستند که در راس ورزش کشور چهره سیاسی نباشد، ما افراد را بررسی کردیم در گروه هایی که نام های مختلف دارند سجادی به عنوان کسی است که 16 مدال آورده است و هم دارای سلسله مراتب علمی و دانش خوبی است.

رییسی گفت: من این وزرا را محضر نمایندگان عزیز معرفی کردم شرطی که حضرت آقا کردند در مراسم تنفیذ این بود که تا زمانی که روحیه ستادستیزی و کارآمدی در میان وزرا باشند ما در خدمتشان خواهیم بود این شرایط بودنش در عزیزان به عنوان تداوم اعتماد ما اجتناب ناپذیر است. بنده این مجموعه را صالح و کارآمد می دانم مساله مهم نگاه نمایندگان ملت است دو شرط برای وزیر شدن وجود دارد، پیشنهاد رئیس جمهور و دوم رای اعتماد مجلس اگر این دو شرط تحقق یابد وزیر می‌تواند فعالیت کند.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اعتماد شما بسیار مهم است کار کمیسیون ها مهم است نظر شما به عنوان بهترین مشاورین مورد قبول و احترام بنده است نظر شما برای بنده به عنوان نظر صائب است شما از دغدغه مندی مسائل را دنبال می‌کنید.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: پیشرفت در این میدان نیازمند حمایت مجلس محترم است بررسی این که دولت یا مجلس در رفع مشکلات معیشتی موفق بوده یا نه من در جایگاه خدمت گذار شما در دولت هستم همه با هم دیده می شویم انتظار مردم این است. ما شما را بهترین مشاوره خود می‌دانیم ما با نگاه‌های دغدغه مندانه همکاریان در مجلس کار را پیش ببریم آن ها که می گویند نمی شود کار پیش نمی‌رود ما نشان دادیم که ما اصحاب ما می‌توانیم هستیم.

داشتن علم و دانش در کنار تخصص از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی صمت

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی با اشاره به نقش و اهمیت وزارت صمت در تحقق اهداف اقتصادی کشور، داشتن علم و دانش در کنار تخصص را از مهم‌ترین ویژگی‌های سید رضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر پیشنهادی صمت دانست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایمیدرو ؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور که صبح امروز (30مرداد) برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از اهم برنامه‌های دولت خود در حوزه‌های مختلف، با تاکید بر در نظر گرفتن تخصص و تجربه در انتخاب و معرفی کابینه، به معرفی مختصری از وزرای پیشنهادی پرداخت. رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت و نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق اهداف اقتصادی کشور ،شجاعت، جامع‌نگری، تخصص، سلامت و روحیه جهادی را از مشخصه‌های مورد نیاز وزیر صمت دانست. حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به سابقه اجرایی و تجربیات موفق سید رضا فاطمی‌امین در حوزه اقتصادی استان قدس رضوی، وزارت کشور و وزارتخانه صنایع و معادن و صمت، ایجاد شفافیت در شرکت‌های اقتصادی آستان قدس را یکی از دستاوردهای مهم وزیر پیشنهادی صمت اعلام کرد و گفت: بر اساس گفته‌های متخصصان و صاحبنظران این حوزه، ایشان عملکرد موفقی در مسئولیت های گذشته خود داشتند. رئیس جمهور در پایان با یادآوری تخصص و علم و دانش فاطمی‌امین، نسبت به ایجاد تحول در حوزه صمت ابراز امیدواری کرد. گفتنی است حجت‌الاسلام رئیسی حفظ روحیه انقلابی، فسادستیزی و مردم‌داری را از شرایط تدوام اعتماد به وزارء دانست و بر آن تاکید کرد.